23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123874
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Valgt leverandør

(21.03.2018)
Swarco Danmark A/S
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde

Pilotprojekt for stationær Automatisk Trafikkontrol (ATK). Levering og opsætning af ATK-standere


Vejdirektoratet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Havnegade 27
København
1058
Danmark
Kontaktperson: Bo Tarp
Telefon: +45 72443333
E-mail: bt@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Pilotprojekt for stationær Automatisk Trafikkontrol (ATK). Levering og opsætning af ATK-standere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34970000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vejdirektoratet agter at indgå aftale med Swarco Danmark A/S (Swarco) om levering af 20 kasser (Roadside Housing) og andet udstyr fra det tyske firma Vitronic med henblik på, at 20 eksisterende (brugte) Vitronic mobile ATK-installationer konverteres til 20 stationære ATK-installationer og opsættes på udvalgte steder på statsvejnettet.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 909 217.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Hele Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Regeringen ved transport-, bygnings- og boligministeren har besluttet, at der skal udtages 20 af de 100 mobile ATK-installationer, der pt. anvendes i Rigspolitiets biler, med henblik på at disse konverteres til stationære ATK-installationer ("stærekasser") og opsættes på udvalgte steder på statsvejnettet. De stationære ATK-installationer skal drives af Vejdirektoratet som et pilotprojekt.

Pilotprojektet forudsætter, at:

- de stationære ATK-installationer kan registrere køretøjer, som overskrider fastsatte lokale hastighedsgrænser på installationsstederne på samme kvalitetsniveau som de nuværende mobile ATK-installationer,

- de stationære ATK-installationer installations- og systemteknisk drives af Vejdirektoratet,

- Rigspolitiet – som den eneste part – skal have brugeradgang til data fra de stationære ATK-installationer.

Producenten af udstyret i Rigspolitiets mobile ATK-installationer er det tyske firma Vitronic, og de mobile installationer er opbygget af firmaet Swarco Danmark. Swarco Danmark har eneforhandlingsretten til Vitronics produkter (PoliScan) i Danmark.

Vejdirektoratet agter at indgå aftale med Swarco om levering af kasser (Roadside Housing) og andet udstyr fra Vitronic med henblik på, at 20 eksisterende (brugte) Vitronic mobile ATK-installationer konverteres til 20 stationære ATK-installationer og opsættes på udvalgte steder på statsvejnettet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Transport-, bygnings- og boligministeren har besluttet, at der skal udtages 20 mobile ATK-installationer (Automatisk TrafikKontrol), der pt. anvendes i Rigspolitiets biler, med henblik på at disse konverteres til stationære ATK-installationer og opsættes på udvalgte steder på statsvejnettet. De stationære ATK-installationer skal drives af Vejdirektoratet som et pilotprojekt. Det er alene Rigspolitiet, der skal have brugeradgang til de stationære ATK-installationer. Producenten af udstyret i Rigspolitiets mobile ATK-installationer er det tyske firma Vitronic, og de mobile installationer er opbygget af Swarco. Swarco har eneforhandlingsretten til Vitronics produkter (PoliScan) i Danmark. Swarco er, på grund af eneforhandleraftalen, den eneste, der kan levere de kasser (Roadside Housing) og det øvrige udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre konverteringen af de mobile ATK-installationer til stationære ATK-installationer. Swarco er ligeledes den eneste, der har vil have adgang til at vedligeholde udstyret og sikre dets interoperabilitet med Rigspolitiets systemer.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Pilotprojekt for stationær Automatisk TrafikKontrol (ATK). Levering og opsætning af ATK-standere

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Swarco Danmark A/S
10970792
Tonsbakken 16-18
Skovlunde
2740
Danmark
Telefon: +45 36888880
E-mail: office.danmark@swarco.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse:www.swarco.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 909 217.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 909 217.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde, hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2018

Send til en kollega

0.102