23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123877
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vindere

Delkontrakt nr. 3 - "INSTA" service og reparation

(21.03.2018)
"Officielt navn" kan ses under del VI.3
"Postadresse" kan ses under del VI.3
"By" kan ses under del VI.3

Delkonktrakt nr. 1 - Pallereoler, lagermateriel og tilbehør

(21.03.2018)
"Officielt navn" kan ses under del VI.3
"Postadresse" kan ses under del VI.3
"By" kan ses under del VI.3

Dekontrakt nr. 2 - Automatiseret vertikal opbevaringsløsning for små dele

(21.03.2018)
"Officielt navn" kan ses under del VI.3
"Postadresse" kan ses under del VI.3
"By" kan ses under del VI.3

Delkontrakt nr. 2 - Automatiseret vertikal opbevaringsløsning for små dele

(16.05.2018)
Thanex A/S
Theilgaards Allé 17
4600 Køge

Delkontrakt nr. 3 - "Insta" service og reparation

(16.05.2018)
Constructor Danmark A/S
Rorupvej 1
4320 Lejre

Delkonktrakt nr. 1 - Pallereoler, lagermateriel og tilbehør

(16.05.2018)
Thanex A/S
Theilgaards Allé 17
4600 Køge

Delkontrakt nr. 2 - Automatiseret vertikal opbevaringsløsning for små dele

(16.05.2018)
Kardex Remstar A/S
Kjærvej 39
5220 Odense

Delkonktrakt nr. 1 - Pallereoler, lagermateriel og tilbehør

(16.05.2018)
Constructor Danmark A/S
Rorupvej 1
4320 Lejre

Delkonktrakt nr. 1 - Pallereoler, lagermateriel og tilbehør

(16.05.2018)
Hans Schourup A/S
Sletvej 2D
8310 Tranbjerg J

Rammeaftale på reol- og lagermateriel (Storage equipment and service)


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Ditte-Marie Fallesen Kjer
Telefon: +45 72814293
E-mail: fmi-ja-s213@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på reol- og lagermateriel (Storage equipment and service)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45213220
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det danske forsvar har forskellige størrelser af opvarmet eller kolde opbevaringsrum, der indeholder pallereoler, grenreoler, og stigreoler, der varierer i størrelse fra 50 kvadratmeter op til mere end 10 000 kvadratmeter, med højde fra 4 meter op til 10 meter. Forsvarets lagre er spredt over hele Danmark, herunder i Jylland samt på Fyn, Bornholm og Sjælland.

FMI har delt udbuddet op i 3 delkontrakter vedrørende reol- og lagermateriel: Delkontrakt 1: Pallereoler, lagermateriel og tilbehør, delkontrakt 2: Automatiseret vertikale opbevaringsløsninger for små dele samt delkontrakt 3: "INSTA" service og reservedele.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pallereoler, lagermateriel og tilbehør

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39151100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt 1 vedrører udbud af pallereoler, grenreoler, stigreoler samt tilbehør til forsvarets lagre i Danmark.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Automatiseret vertikal opbevaringsløsning for små dele

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt 2 vedrører automatiseret opbevaringsløsninger på forsvarets lagre i Danmark.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

"INSTA" service og reparation

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt 3 vedrører "INSTA" service og reparation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med begrænset udbud
Forklaring:

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har oprindeligt gennemført et begrænset udbud af en rammeaftale på lager- og reolmateriel samt service hertil (efter udbudsloven) til en estimeret værdi på 16 000 000 DKK. Udbuddet er delt op i 3 delkontrakter. Der var tilbudsfrist d. 5.12.2017, hvor FMI modtog 3 tilbud på delkontrakt 1, 3 tilbud på delkontrakt 2 og 3 tilbud på delkontrakt 3 fra i alt 4 tilbudsgivere. I forbindelse med evalueringen af tilbuddene på de 3 delkontrakter, har FMI vurderet, at samtlige 9 tilbud var ukonditionsmæssige. FMI valgte derfor, at overgå til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse med samtlige 4 tilbudsgivere. FMI annoncerede dette på FMI's udbudsplatform, Ethics, d. 4.1.2018. FMI har nu gennemført forhandlinger med samtlige tilbudsgivere, og ønsker derfor, at tildele rammeaftalen til leverandørerne beskrevet under punkt IV.3.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 147-303831

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Delkonktrakt nr. 1 - Pallereoler, lagermateriel og tilbehør

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
"Officielt navn" kan ses under del VI.3
"Postadresse" kan ses under del VI.3
"By" kan ses under del VI.3
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Dekontrakt nr. 2 - Automatiseret vertikal opbevaringsløsning for små dele

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
"Officielt navn" kan ses under del VI.3
"Postadresse" kan ses under del VI.3
"By" kan ses under del VI.3
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Delkontrakt nr. 3 - "INSTA" service og reparation

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
"Officielt navn" kan ses under del VI.3
"Postadresse" kan ses under del VI.3
"By" kan ses under del VI.3
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

FMI har i dette felt angivet oplysninger om de fire forskellige leverandører, der er omfattet af delkontrakt nr. 1, 2 og 3. Dette skyldes, at det i felterne under del V.2.3, alene er muligt at angive en leverandør.

Leverandørerne på delkontrakt nr. 1. er:

Constructor Danmark A/S.

Rorupvej 1.

4320 Lejre

Og

Hans Schourup A/S.

Sletvej 2D.

8310 Tranbjerg J

Og

Thanex A/S.

Theilgaards Allé 17.

4600 Køge

Danmark.

Leverandørerne på delkontrakt nr. 2 er:

Kardex Remstar A/S.

Kaervej 39.

5220 Odense

Og

Thanex A/S.

Theilgaards Allé 17.

4600 Køge

Danmark.

Leverandøren på delkontrakt nr. 3 er:

Constructor Danmark A/S.

Rorupvej 1.

4320 Lejre

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://erhversstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-tidende, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister kan der i øvrigt henvises til Lov om Klagenævnet for udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.103