23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-124752
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholm Vatten AB

Upphandling av tekniska resurskonsulter


Stockholm Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
Bryggerivägen 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Caroline Paues
E-post: camilla.dahlman@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2) Gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av tekniska resurskonsulter

Referensnummer: Dnr:17SV158
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholm Vatten och Avfall upphandlar ramavtal för projektnära resurskonsulter inom komplexa infrastruktur- och anläggningsprojekt inom vatten- och avloppsförsörjning.

Stockholm Vatten och Avfall efterfrågar:

Tekniska resurskonsulter från halv- till heltid som förstärker Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag/projekt som drivs av Stockholm Vatten och Avfall. Konsultens roll kan antingen vara att tillföra specialistkompetens som Stockholm Vatten och Avfall inte har tillgång till inom den egna verksamheten, alternativt att konsulten är en tillfällig resursförstärkning t.ex. vid vakanser, föräldraledighet, sjukdom etc.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71320000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Stockholm Vatten och Avfall upphandlar ramavtal för projektnära resurskonsulter inom komplexa infrastruktur- och anläggningsprojekt inom vatten- och avloppsförsörjning.

Stockholm Vatten och Avfall efterfrågar:

Tekniska resurskonsulter från halv- till heltid som förstärker Stockholm Vatten och Avfall i uppdrag/projekt som drivs av Stockholm Vatten och Avfall. Konsultens roll kan antingen vara att tillföra specialistkompetens som Stockholm Vatten och Avfall inte har tillgång till inom den egna verksamheten, alternativt att konsulten är en tillfällig resursförstärkning t.ex. vid vakanser, föräldraledighet, sjukdom etc.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 110-221956
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Upphandling av tekniska resurskonsulter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Citec AB
556605-7476
Frögatan 6
Karlstad
653 43
Sverige
E-post: markus.osterberg@citec.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress:http://www.citec.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Upphandling av tekniska resurskonsulter

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
MCK Energiteknik AB
556641-9981
mäster simons väg 6a
solna
170 66
Sverige
E-post: johan@mckenergiteknik.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 12
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Academic Work Technology AB
556755-1303
Drottninggatan 23
Linköping
58225
Sverige
E-post: gustaf.idestrom@academicwork.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Segula Technologies AB
556245-1921
Aröds Industriväg 64
Hisnings Backa
422 43
Sverige
E-post: omar.khalaf@segulagrp.com
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SWECO Management AB
556140-0283
Box 34044
Stockholm
100 26
Sverige
E-post: jarl.hakansson@sweco.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress:http://www.sweco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nex Sverige AB
559023-8282
Garvargatan 7
Stockholm
112 21
Sverige
E-post: cajsa@nexab.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
FVB Sverige AB
556429-3743
Isolatorvägen 8
Västerås
721 37
Sverige
E-post: david.ekstrom@fvb.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress:http://www.fvb.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tilldelning inom respektive tjänsteområde/anbudsområde:

Avtalsområde 1 - Projektingenjör med nivå 1 kompetens.

1. Academic Work Technology AB, org. nr 556755-1303

2. Citec AB, org. nr 556605-7476

3. Segula Technologies AB, org. nr 556245-1921

4. SWECO Management AB, org. nr 556140-0283

5. FVB Sverige AB, org. nr 556429-3743

Inom avtalsområde 1 inkom 10 anbud varav 7 från små- och medelstora företag. 0 anbud från annan medlemsstat eller från ett tredjeland.

Avtalsområde 2 - Avtalsområde 2 - Projektingenjör med nivå 2 kompetens.

1. Nex Sverige AB, org. nr 559023-8282

2. Academic Work Technology AB, org. nr 556755-1303

3. Segula Technologies AB, org. nr 556245-1921

4. MCK Energiteknik AB, org. nr 556641-9981

5. Citec AB, org. nr 5566057476

Inom avtalsområde 2 inkom 13 anbud varav 10 från små- och medelstora företag. 0 anbud från annan medlemsstat eller från ett tredjeland.

Avtalsområde 3 - Projektledare inom bygg och anläggning med nivå 2 kompetens.

1. Nex Sverige AB, org. nr 559023-8282

2. MCK Energiteknik AB, org. nr 556641-9981

3. Academic Work Technology AB, org. nr 556755-1303

4. Citec AB, org. nr 556605-7476

5. Segula Technologies AB, org. nr 556245-1921

Inom avtalsområde 3 inkom 15 anbud varav 11 från små och medelstora företag. 0 anbud från annan medlemsstat eller från ett tredjeland.

Visma annons: https://opic.com/id/afbtimeoav.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2018

Send til en kollega

0.099