23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 057-126012
Offentliggjort
22.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Odsherred Kommune

Opdateringer

Rettelse
(06.04.2018)

II.1.5
I stedet for:
Værdi ekskl. moms. 24 000 000
Læses:
Værdi ekskl. moms. 25 400 000

II.1.5
I stedet for:
Værdi ekskl. moms. 2 500 000
Læses:
Værdi ekskl. moms. 3 800 000

II.1.5
I stedet for:
Værdi ekskl. moms. 8 200 000
Læses:
Værdi ekskl. moms. 14 500 000

II.1.5
I stedet for:
Værdi ekskl. moms. 15 000 000
Læses:
Værdi ekskl. moms. 15 400 000

II.1.5
I stedet for:
Værdi ekskl. moms. 12 000 000
Læses:
Værdi ekskl. moms. 8 700 000

VI.3
I stedet for:
Der er tale om udbud af selvstændige fagentrepriser der vil blive udsendt løbende i 2018.
Der vil blive gennemført orienteringsmøde d. 17. april på adressen:
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Kl. 9:30-11:00 i Kantinen.
Her vil det være muligt at høre mere om konditionerne for udbuddene.
Tilmelding, af hensyn til forplejning, skal ske til Odsherred Kommune via E-mail: trafik@odsherred.dk med oplysning om firmanavn samt antallet af deltagere og deltagernes navne.
Læses:
Der er tale om udbud af selvstændige fagentrepriser der vil blive udsendt løbende i 2018.
Der vil blive gennemført orienteringsmøde d. 17. april på adressen:
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Kl. 14:30-16:00 i Kantinen.
Her vil det være muligt at høre mere om konditionerne for udbuddene.
Tilmelding, af hensyn til forplejning, skal ske til Odsherred Kommune via E-mail: trafik@odsherred.dk senest d. 13. april kl. 12:00, med oplysning om firmanavn samt antallet af deltagere og deltagernes navne.


Yderligere oplysninger
Ny genstand, der er altså i alt 8.
Betegnelse: Odsherred Kommune, genudbud 2018, Kulturområdet
Hoved CPV: 77320000
Kontrakttype: Tjenesteydelser
Udbud af pleje og vedligehold af sportsplæner, randbeplantninger, faste og løse belægninger, buske træer og trådhegn samt indsamling af affald
Værd ekskl. moms: 5 000 000
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: Nej.
Supplerende CPV-kode(r): 77310000,77211500,77342000,77340000,45233253
NUTS-kode: DK022. Hoveduddførelsessted: Odsherred Kommune.
Beskrivelse af udbuddet: Udbud af af pleje og vedligehold af sportsplæner, randbeplantninger, faste og løse belægninger, buske træer og trådhegn samt indsamling af affald
Yderligere oplysninger. Forløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: 2.7.2018

Drift og vedligehold - genudbud 2018


Odsherred Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29 18 84 59
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Anne Amalie Høegh-Guldberg Fenger
Telefon: +45 59666058
E-mail: aahfe@odsherred.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco A/S
Granskoven 8
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Henrik Kubel
Telefon: +45 43484461
E-mail: henrik.kubel@sweco.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Vintertjeneste.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/04/2018

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Vandløbsvedligeholdelse.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45246000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af vandløbvedligeholdelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af vandløbsvedligeholdelse herunder grødeskæring.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/07/2018

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Renhold inkl. graffiti.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90610000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af gadefejning og ukrudtsbekæmpelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90690000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af gadefejning og ukrudtsbekæmpelse samt fjernelse af graffiti.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/04/2018

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Renhold af offentlige toiletter.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af renhold af offentlige toiletter i Odsherred Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Renhold af offentlige toiletter i Odsherred Kommune.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/07/2018

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Grønne områder, inventar og brolægning.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af pleje og vedligehold af grønne områder, renhold af inventar samt mindre brolægningopgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233250
77231300
77312100
77312000
77311000
77313000
77314000
77314100
77341000
77342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af pleje og vedligehold af grønne områder, renhold af inventar (borde, bænke, skilte, affaldsbeholdere mv.) samt mindre brolægningopgaver.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/07/2018

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Afvanding samt rabatprofilering.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rensning og tømning af nedløbs- og drænbrønde, rørunderføringer, rabatprofilering samt grøfteoprensning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233229
90430000
90470000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af rensning og tømning af nedløbs- og drænbrønde, rørunderføringer samt rabatprofilering.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/04/2018

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Odsherred Kommune, genudbud 2018. Asfalt

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233142
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af reparation af slaghuller og afskalninger, mindre asfaltarbejder som eks. udførelse af asfaltvulster samt vedligehold af grusveje.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af reparation af slaghuller og afskalninger, mindre asfaltarbejder som eks. udførelse af asfaltvulster samt vedligehold af grusveje.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er tale om udbud af selvstændige fagentrepriser der vil blive udsendt løbende i 2018.

Der vil blive gennemført orienteringsmøde d. 17. april på adressen:

Odsherred Kommune.

Nyvej 22.

4573 Højby

Kl. 09:30-11:00 i kantinen.

Her vil det være muligt at høre mere om konditionerne for udbuddene.

Tilmelding, af hensyn til forplejning, skal ske til Odsherred Kommune via E-mail: trafik@odsherred.dk med oplysning om firmanavn samt antallet af deltagere og deltagernes navne.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018

Send til en kollega

0.114