23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-127661
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Boligselskabet Nordsjælland

Vindere

Valgt firma

(04.09.2018)
Zenzo Group
3400 Hillerød

Levering og montering af nedgravede beholdere


Boligselskabet Nordsjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Nordsjælland
17825143
Roskildevej 10A
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Michael Hansen
E-mail: mhan@bdk.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://boligselskabetnordsjaelland.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Bernhard Brackhahn
E-mail: bebh@ramboll.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indkøb af nedgravede affaldssystemer, levering og montering af nedgravede beholdere, etablering af standpladser samt efterarbejder:

Vareindkøbet omfatter indkøb af 37 helt nedgravede affaldssystemer til følgende affaldsfraktioner: 13 stk. til restaffald, 6 stk. til madaffald, 6 stk. papir, 6 stk. plast, 6 stk. todelte til metal/glas.

Leverandøren og dennes evt. underleverandør(er) står for levering og etablering af de nedgravede affaldssystemer på alle standpladserne.

På alle standpladser skal Leverandøren og dennes evt. underleverandør(er) ud over gravearbejde og monteringen af de nedgravede affaldssystemer stå for bortskaffelse af jord, påfyldning og komprimering af grus, fliselægning, etablering af kantsten, asfaltering, etablering af belysning mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød, Skoleparken, Hillerødsholmsallé.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af nedgravede affaldssystemer, levering og montering af nedgravede beholdere, etablering af standpladser samt efterarbejder:

Vareindkøbet omfatter indkøb af 37 helt nedgravede affaldssystemer til følgende affaldsfraktioner: 13 stk. til restaffald, 6 stk. til madaffald, 6 stk. papir, 6 stk. plast, 6 stk. todelte til metal/glas.

Leverandøren og dennes evt. underleverandør(er) står for levering og etablering af de nedgravede affaldssystemer på alle standpladserne.

På alle standpladser skal Leverandøren og dennes evt. underleverandør(er) ud over gravearbejde og monteringen af de nedgravede affaldssystemer stå for bortskaffelse af jord, påfyldning og komprimering af grus, fliselægning, etablering af kantsten, asfaltering, etablering af belysning mv.

I forbindelse med levering og montering af de enkelte nedgravede affaldssystemer samt udførelse af det øvrige anlægsarbejde omkring den enkelte standplads, skal Leverandøren sikre koordinering med andre entreprenører, der udfører opgaver i Skoleparken, ved at have kontakt til Ordregivers rådgiver, som har den samlede byggeledelse i bebyggelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Installation af et elektronisk nøglesystem (adgangssystem) med en kendt og udbredt teknologi på indkastsøjlerne.

Adgangssystemet skal gøre det muligt at give brugere adgang til én gruppe nedgravede affaldsbeholdere og spærre adgangen til andre grupper affaldsbeholdere. Signalet skal kunne sendes trådløst til et internt netværk og modtages via en pc, eller via et GSM-system med abonnement.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 12:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.094