23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-128214
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.holstebro.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Holstebro Kommune

Opdateringer

Annullering
(23.05.2018)

Drift af hjælpemiddelsdepot for Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune


Holstebro Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Holstebro Kommune
29189927
Kirkestræde 11
Holstebro
7500
Danmark
Telefon: +45 96117044
E-mail: indkoeb@holstebro.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk

I.1) Navn og adresser
Struer Kommune
29189951
Østergade 11-15
Struer
7600
Danmark
E-mail: struer@struer.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.struer.dk

I.1) Navn og adresser
Lemvig Kommune
29189935
Rådhusgade 2
Lemvig
7620
Danmark
E-mail: lemvig.kommune@lemvig.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.holstebro.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på drift af hjælpemiddelsdepot for Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lemvig, Struer og Holstebro kommune udbyder opgaven med drift af hjælpemiddelsdepot for kommunalt ejede hjælpemidler.

Udbuddet omfatter drift af lager, samt transport, installation, lagerføring, vask, klargøring, registrering, indkøb, og reparation af hjælpemidler.

Ordregiver ejer selv hjælpemidlerne, og udbuddet omfatter derfor ikke køb eller leje af hjælpemidler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45213220
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lemvig, Struer og Holstebro kommune udbyder opgaven med drift af hjælpemiddelsdepot for kommunalt ejede hjælpemidler.

Udbuddet omfatter drift af lager, samt transport, installation, lagerføring, vask, klargøring, registrering, indkøb, og reparation af hjælpemidler.

Ordregiver ejer selv hjælpemidlerne, og udbuddet omfatter derfor ikke køb eller leje af hjælpemidler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på 2x12 mdr.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder optioner på følgende:

— Fjernelse af dørtrin, samt opsætning og nedtagning af ramper,

— Eftersyn af lifte, senge, vendlet og vekselstrykpumper,

— Montering af elektroniske dørlåse,

— Opsætning/nedtagning af nødkald.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen.
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.109