23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 059-131216
Offentliggjort
26.03.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning


Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Vejledende forhåndsmeddelelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
Rantzausgade 4, 2. sal
Kontaktpunkt(er): Laila Krenchel
Att: Laila Krenchel
9000 Aalborg
Danmark
Telefon: +45 99314683
Mailadresse: udbud@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Varer

NUTS-kode DK050,DK0

II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Nærværende udbud vedrører levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune.
Enten anslået værdi eksklusive moms: 2 900 000,00 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39515100, 39515000, 19244000, 39515400, 39515410, 44115810, 44115900

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8) Yderligere oplysninger:
I forbindelse med udbud på gardiner og indvendig solafskærmning gennemfører Aalborg Kommune en høring blandt potentielle leverandører til området.
For at se høringsmaterialet skal den potentielle byder gå ind på Aalborg Kommunes hjemmeside:

https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Under udbud.
Høringssvar bedes fremsendt til:

Laila.krenchel@aalborg.dk

Høringssvar skal være Aalborg Kommune i hænde senest d. 13.4.2018.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.3.2018

Send til en kollega

0.091