23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-131692
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
02.05.2018 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbvhzlobsl&lang=3&market=3

Udbyder

Boligforeningen Ungdomsbo

Vindere

Entreprise E - Maler

(03.11.2018)
Tjæreborg Malerforretning A/S
Tjæreborg

Entreprise C - VVS

(03.11.2018)
Finn Hansen VVS A/S
Esbjerg

Entreprise D - EL

(03.11.2018)
Olesen & Jensen A/S
Esbjerg

Entreprise A - Murer

(03.11.2018)
Brinck & Søn ApS
Esbjerg

Entreprise B - Tømrer

(03.11.2018)
Jensen & Jensen A/S
Esbjerg

Boligforeningen Ungdomsbo, afd. 26 Fyrparken - renovering/ombygning


Boligforeningen Ungdomsbo

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Ungdomsbo, afd. 26 Fyrparken
Nygårdsvej 37
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Flemming Agerskov Christensen
E-mail: fac@ungdomsbo.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ungdomsbo.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rbvhzlobsl&lang=3&market=3
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
E-mail: calj@kubenman.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fag-/storentrepriseudbud, Boligforeningen Ungdomsbo, afd. 26 Fyrparken - renovering/ombygning

 

Sagsnr.: 13448-03
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet omfatter 84 boliger på nuværende tidspunkt og 78 boliger efter ombygningen/renoveringen. Der er 9 blokke i 2-etager, frodelt på 2 bloktyper, samlet 6 294 m2. Fyrparken er beliggende i det nordvestlige Esbjerg og bygget i årene 1981-83.

Arbejderne udbydes i fag- hhv. storentrepriser:

A- Murerentreprisen

B- Tømrerentreprisen

C- VVS-entreprisen

D- El-entreprisen

E- Malerentreprisen

Byggeperiode ca. 16 mdr. med byggestart november 2018.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise A - Murer

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Fyrparken, Esbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise A – Murer:

— Velfærdsskur, byggeplads og udvidede vinterforanstaltninger,

— Afløb fra velfærdsskur og badvogne til beboerne,

— Nedbrydninger,

— Murerarbejder,

— Gulvkonstruktion i bad,

— Betonarbejder (terrændæk),

— Flisebeklædninger i køkken og bad inkl. vådrumssikring,

— Kloakarbejder,

— Anlæg, beplantninger og udvendige flisebelægninger,

— Stålkonstruktioner,

— Baldakiner,

— Gelænder/rækværk,

— Hegn i terræn.

Ca. entrepriseudgifter er vurderet til 14 500 000 DKK ekskl. moms:

Projektbeskrivelse:

— Ombygning:

12 boliger ombygges og sammenlægges til 6 boliger med nyt køkken og bad.

21 boliger ombygges for tilgængelighed med nyt køkken og bad.

Der etableres nyt terrændæk i bad i alle ombygningsboliger.

I forbindelse med ombygninger udføres i mindre omfang ny stålkonstruktion efter bærende vægge der flyttes.

I forbindelse med sammenlægninger udføres nye vinduesåbninger.

Murede døråbninger i boliger er nye døråbninger eller udvidelse af eksisterende.

— Renovering / indvendigt:

I 51 boliger renoveres badeværelser komplet.

Udskiftning af rustne rør i installationsgang i kælder.

Dampspærre på 2. sal renoveres og tætnes og der efterisoleres i tagrum.

Kanaler i tagrum opdeles og der etableres nye taghætter.

— Renovering / udvendigt:

Havefacaden med let beklædning renoveres med efterisolering, ny facadeplader, udskiftning af vinduer og terrassedøre samt isolering af sokkel.

Værn på altaner udskiftes til stål/glas.

Øvrige murede facader fuges om og tegloverliggere udskiftes.

Tagsten ved kip og tagfod af- og genmonteres for etablering af ventilation af tagrum.

Der etableres nye udhæng i gavle.

Tagnedløb og tagrender udskiftes overalt.

Nye overdækkede terrasser.

Nye baldakiner i stål/glas over alle indgange.

— Skure / hegn:

Alle skure får ny facadebeklædning.

Alle hegn nedbrydes og nye etableres.

— Belægninger og beplantning:

Belægninger ved boliger der ombygges hæves overalt for niveaufri adgang.

Lunker i belægninger og kanter forstærkes.

Mindre retablering af beplantning i forbindelse med ombygningsarbejder.

— Afløb / kloak:

Etablering af afvanding af overdækkede terrasser og baldakiner med faskine.

Flytning af brønde for tagnedløb på havefacaden.

Delvis renovering/udskiftning af hovedbrønde.

— Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

Der vil i dette udbud være krav til overholdelse af en social klausul. Yderligere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise B - Tømrer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Fyrparken, Esbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise B – Tømrer:

— Stilladsarbejder,

— Nedbrydninger,

— Tømrerarbejder (nye vægge er let konstruktion),

— Snedkerarbejder,

— Udvendige døre og vinduer,

— Inventar i ombygningsboliger (køkken, bad og garderobeskabe),

— Inventar i bad,

— Tagarbejder inkl. gavludhæng,

— Nye taghætter inkl. kanaler i tagrum,

— Tagrender og tagnedløb,

— Strøgulve og udbedring af ødelagte trægulve,

— Overdækkede terrasser,

— Nedhængte lofter,

— Brandinddækning af stålkonstruktioner.

Ca. entrepriseudgifter er vurderet til 21 500 000 DKK ekskl. moms.

Projektbeskrivelse:

— Ombygning:

12 boliger ombygges og sammenlægges til 6 boliger med nyt køkken og bad.

21 boliger ombygges for tilgængelighed med nyt køkken og bad.

Der etableres nyt terrændæk i bad i alle ombygningsboliger.

I forbindelse med ombygninger udføres i mindre omfang ny stålkonstruktion efter bærende vægge der flyttes.

I forbindelse med sammenlægninger udføres nye vinduesåbninger.

Murede døråbninger i boliger er nye døråbninger eller udvidelse af eksisterende.

— Renovering / indvendigt:

I 51 boliger renoveres badeværelser komplet.

Udskiftning af rustne rør i installationsgang i kælder.

Dampspærre på 2. sal renoveres og tætnes og der efterisoleres i tagrum.

Kanaler i tagrum opdeles og der etableres nye taghætter.

— Renovering / udvendigt:

Havefacaden med let beklædning renoveres med efterisolering, ny facadeplader, udskiftning af vinduer og terrassedøre samt isolering af sokkel.

Værn på altaner udskiftes til stål/glas.

Øvrige murede facader fuges om og tegloverliggere udskiftes.

Tagsten ved kip og tagfod af- og genmonteres for etablering af ventilation af tagrum.

Der etableres nye udhæng i gavle.

Tagnedløb og tagrender udskiftes overalt.

Nye overdækkede terrasser.

Nye baldakiner i stål/glas over alle indgange.

— Skure / hegn:

Alle skure får ny facadebeklædning.

Alle hegn nedbrydes og nye etableres.

— Belægninger og beplantning:

Belægninger ved boliger der ombygges hæves overalt for niveaufri adgang.

Lunker i belægninger og kanter forstærkes.

Mindre retablering af beplantning i forbindelse med ombygningsarbejder.

— Afløb / kloak:

Etablering af afvanding af overdækkede terrasser og baldakiner med faskine.

Flytning af brønde for tagnedløb på havefacaden.

Delvis renovering/udskiftning af hovedbrønde.

— Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

Der vil i dette udbud være krav til overholdelse af en social klausul. Yderligere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise C - VVS

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Fyrparken, Esbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise C – VVS:

— VVS til byggeplads, velfærdsskur og badvogne til beboerne,

— Nedbrydninger,

— VVS-arbejder i ombygningsboliger,

— VVS-arbejder i installationsgang,

— Øvrige VVS-arbejder.

Ca. entrepriseudgifter er vurderet til 3 600 000 DKK ekskl. moms.

Projektbeskrivelse:

— Ombygning:

12 boliger ombygges og sammenlægges til 6 boliger med nyt køkken og bad.

21 boliger ombygges for tilgængelighed med nyt køkken og bad.

Der etableres nyt terrændæk i bad i alle ombygningsboliger.

I forbindelse med ombygninger udføres i mindre omfang ny stålkonstruktion efter bærende vægge der flyttes.

I forbindelse med sammenlægninger udføres nye vinduesåbninger.

Murede døråbninger i boliger er nye døråbninger eller udvidelse af eksisterende.

— Renovering / indvendigt:

I 51 boliger renoveres badeværelser komplet.

Udskiftning af rustne rør i installationsgang i kælder.

Dampspærre på 2. sal renoveres og tætnes og der efterisoleres i tagrum.

Kanaler i tagrum opdeles og der etableres nye taghætter.

— Renovering / udvendigt:

Havefacaden med let beklædning renoveres med efterisolering, ny facadeplader, udskiftning af vinduer og terrassedøre samt isolering af sokkel.

Værn på altaner udskiftes til stål/glas.

Øvrige murede facader fuges om og tegloverliggere udskiftes.

Tagsten ved kip og tagfod af- og genmonteres for etablering af ventilation af tagrum.

Der etableres nye udhæng i gavle.

Tagnedløb og tagrender udskiftes overalt.

Nye overdækkede terrasser.

Nye baldakiner i stål/glas over alle indgange.

— Skure / hegn:

Alle skure får ny facadebeklædning.

Alle hegn nedbrydes og nye etableres.

— Belægninger og beplantning:

Belægninger ved boliger der ombygges hæves overalt for niveaufri adgang.

Lunker i belægninger og kanter forstærkes.

Mindre retablering af beplantning i forbindelse med ombygningsarbejder.

— Afløb / kloak:

Etablering af afvanding af overdækkede terrasser og baldakiner med faskine.

Flytning af brønde for tagnedløb på havefacaden.

Delvis renovering/udskiftning af hovedbrønde.

— Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2. 2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

Der vil i dette udbud være krav til overholdelse af en social klausul. Yderligere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise D - EL

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Fyrparken, Esbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise D – EL:

— EL til byggeplads, velfærdsskur og badvogne til beboerne,

— Nedbrydninger,

— EL-arbejder i ombygningsboliger,

— EL-arbejder udvendigt,

— Øvrige EL-arbejder.

Ca. entrepriseudgifter er vurderet til 2 000 000 DKK ekskl. moms.

Projektbeskrivelse:

— Ombygning:

12 boliger ombygges og sammenlægges til 6 boliger med nyt køkken og bad.

21 boliger ombygges for tilgængelighed med nyt køkken og bad.

Der etableres nyt terrændæk i bad i alle ombygningsboliger.

I forbindelse med ombygninger udføres i mindre omfang ny stålkonstruktion efter bærende vægge der flyttes.

I forbindelse med sammenlægninger udføres nye vinduesåbninger.

Murede døråbninger i boliger er nye døråbninger eller udvidelse af eksisterende.

— Renovering / indvendigt:

I 51 boliger renoveres badeværelser komplet.

Udskiftning af rustne rør i installationsgang i kælder.

Dampspærre på 2. sal renoveres og tætnes og der efterisoleres i tagrum.

Kanaler i tagrum opdeles og der etableres nye taghætter.

— Renovering / udvendigt:

Havefacaden med let beklædning renoveres med efterisolering, ny facadeplader, udskiftning af vinduer og terrassedøre samt isolering af sokkel.

Værn på altaner udskiftes til stål/glas.

Øvrige murede facader fuges om og tegloverliggere udskiftes.

Tagsten ved kip og tagfod af- og genmonteres for etablering af ventilation af tagrum.

Der etableres nye udhæng i gavle.

Tagnedløb og tagrender udskiftes overalt.

Nye overdækkede terrasser.

Nye baldakiner i stål/glas over alle indgange.

— Skure / hegn:

Alle skure får ny facadebeklædning.

Alle hegn nedbrydes og nye etableres.

— Belægninger og beplantning:

Belægninger ved boliger der ombygges hæves overalt for niveaufri adgang.

Lunker i belægninger og kanter forstærkes.

Mindre retablering af beplantning i forbindelse med ombygningsarbejder.

— Afløb / kloak:

Etablering af afvanding af overdækkede terrasser og baldakiner med faskine.

Flytning af brønde for tagnedløb på havefacaden.

Delvis renovering/udskiftning af hovedbrønde.

— Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

Der vil i dette udbud være krav til overholdelse af en social klausul. Yderligere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise E - Maler

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Fyrparken, Esbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise E – Maler:

— Malerarbejder i ombygningsboliger og bad i øvrige boliger,

— Slutrengøring.

Ca. entrepriseudgifter er vurderet til 900 000 DKK ekskl. moms.

Projektbeskrivelse:

— Ombygning:

12 boliger ombygges og sammenlægges til 6 boliger med nyt køkken og bad.

21 boliger ombygges for tilgængelighed med nyt køkken og bad.

Der etableres nyt terrændæk i bad i alle ombygningsboliger.

I forbindelse med ombygninger udføres i mindre omfang ny stålkonstruktion efter bærende vægge der flyttes.

I forbindelse med sammenlægninger udføres nye vinduesåbninger.

Murede døråbninger i boliger er nye døråbninger eller udvidelse af eksisterende.

— Renovering / indvendigt:

I 51 boliger renoveres badeværelser komplet.

Udskiftning af rustne rør i installationsgang i kælder.

Dampspærre på 2. sal renoveres og tætnes og der efterisoleres i tagrum.

Kanaler i tagrum opdeles og der etableres nye taghætter.

— Renovering / udvendigt:

Havefacaden med let beklædning renoveres med efterisolering, ny facadeplader, udskiftning af vinduer og terrassedøre samt isolering af sokkel.

Værn på altaner udskiftes til stål/glas.

Øvrige murede facader fuges om og tegloverliggere udskiftes.

Tagsten ved kip og tagfod af- og genmonteres for etablering af ventilation af tagrum.

Der etableres nye udhæng i gavle.

Tagnedløb og tagrender udskiftes overalt.

Nye overdækkede terrasser.

Nye baldakiner i stål/glas over alle indgange.

— Skure / hegn:

Alle skure får ny facadebeklædning.

Alle hegn nedbrydes og nye etableres.

— Belægninger og beplantning:

Belægninger ved boliger der ombygges hæves overalt for niveaufri adgang.

Lunker i belægninger og kanter forstærkes.

Mindre retablering af beplantning i forbindelse med ombygningsarbejder.

— Afløb / kloak:

Etablering af afvanding af overdækkede terrasser og baldakiner med faskine.

Flytning af brønde for tagnedløb på havefacaden.

Delvis renovering/udskiftning af hovedbrønde.

— Byggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 103 af den 11.2.2011.

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Bygherren tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at tilgode se dette krav.

Der vil i dette udbud være krav til overholdelse af en social klausul. Yderligere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation i blandt andet tilbudsgivernes størrelse. På den baggrund vil de fem ansøgere, der anses for at være bedst egnede til at løfte opgaven, blive prækvalificerede.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/05/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2018

Send til en kollega

0.103