23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-133397
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.argo.dk

Anmodning om deltagelse

Til
23.04.2018 Kl. 23:59

Addresse
udbud@ARGO.dk

Udbyder

ARGO I/S

Indkøb af kalkfiller og hydratkalk til ARGO I/S


ARGO I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
Telefon: +45 30686890
E-mail: udbud@ARGO.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ARGO.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ARGO.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ARGO.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
udbud@ARGO.dk
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
Telefon: +45 30686890
E-mail: udbud@argo.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.argo.dk

I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme og elproduktion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af kalkfiller og hydratkalk til ARGO I/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44921200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indkøb af 2 produkter til brug i ARGOs produktion af varme og el:

Hydratkalk fremstilles ved læskning af brændt kalk og har den kemiske formel Ca(OH)2. Ca. forbrug pr. år: 600 ton og kalkfiller CaCO3. Ca. forbrug pr. år 2 800 ton. Ordregivers produktion af varme og el foregår på 2 ovnlinjer, beliggende Håndværkervej 70, Roskilde, hvortil levering skal finde sted.

Produkterne indgår som en væsentlig del af ordregivers produktion, som sker hele året. Der er derfor høje krav til kvaliteten og leveringssikkerhed 7/24/365 (hele året).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44921200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kraftvarmeværk, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Produkterne leveres i bil til ordregivers adresse. Der vil være normal levering med frist ca. 1 uge, men også levering med kortere frist (én dag) skal kunne håndteres. De nærmere specifikationer fremgår af kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale, som bliver offentliggjort på ordregiveres hjemmeside www.argo.dk.

Derudover forventer ordregiver at afholde fællesbesigtigelse af kraftvarmeværket for interesserede tilbudsgivere. Nærmere herom vil fremgår af udbudsbetingelser (tidsplan), som også offentliggøres på ordregivers hjemmeside.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for at forlænge 4 gange af 6 måneders varighed. Såfremt 4 forlængelser udnyttes vil den samlede kontraktperiode være i alt 6 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se under II 2.7 om forlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPDéns del IV, afsnit A om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske tilbudsgivere er registreret i CVR-registret. En udenlandsk virksomhed skal registreres i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Vil fremgå af det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Vil fremgå af det samlede udbudsmateriale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Hvis ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium skal aktørerne hver i sær angives klart og tydeligt. Aktørerne skal hæfte solidarisk og udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens partnere kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Inden udløb af ordinær kontrakt eller efter 1-4 optionsperiode(r).

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for udbud
Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud, hvoraf frister mv. fremgår:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation;

2) Klage over indgået kontrakt: Klage skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Såfremt tilbudsgiver er i tvivl om en frist og hvorledes den beregnes kan der rettes henvendelse til ordregiver eller Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.111