23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 063-138920
Offentliggjort
30.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://ing.filecamp.com/

Anmodning om deltagelse

Til
01.05.2018 Kl. 10:00

Addresse
INGENIØR'NE A/S
Jernbanegade 1
6700 Esbjerg
Kontaktperson: Christian Gram
E-mail: TVK-PQ@ingenior-ne.dk

Udbyder

Arbejdernes Boligforening

Vindere

9.0 Malerentreprisen

(26.12.2018)
TJ Malerfirma V/Torben Jensen
Esbjerg

12.0 VVS-entreprisen inkl. blik

(26.12.2018)
STAR VVS A/S
Esbjerg

6.0 Tømrer- og snedkerentreprisen

(26.12.2018)
Erik Andersen A/S
Esbjerg Ø

1.0 Pæleentreprisen

(26.12.2018)
Arkil Fundering
Middelfart

13.0 Ventilationsentreprisen inkl. OTV

(26.12.2018)
Wicotec Kirkebjerg A/S
Taastrup

10.0 Gulventreprisen

(26.12.2018)
Garant Esbjerg v/ Huset Støc-Bo
Esbjerg

3.0 Beton- og elemententreprisen inkl. montage

(26.12.2018)
Jorton A/S
Aarhus N

2.0 Jord-, kloak- og anlægsentreprisen

(26.12.2018)
Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S
Skærbæk

8.0 Tagentreprisen

(26.12.2018)
Viika A/S
Esbjerg

11.0 Undergulvsentreprisen

(26.12.2018)
OWI Gulve ApS
Silkeborg

16.0 Smedentreprisen

(26.12.2018)
Esbjerg Maritime Service A/S
Esbjerg

14.0 El-entreprisen

(26.12.2018)
EL-Firmaet Olesen & Jensen A/S
Esbjerg

Opdateringer

Annullering
(26.12.2018)

Det fulde prækvalifikationsmateriale er tilgængeligt på https://ing.filecamp.com/
Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk
Kode: TVK123
Ansøgerne skal aflevere udfyldt ESPD.
Ordregiver har oprettet en ESPD i PDF-format som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter udfylde ESPD og herefter indscanne i PDF. Udfyldt ESPD medsendes resterende ansøgningsmateriale.
Hvis ESPD ønskes udfyldt digitalt kan der downloades ESPD i xml-format fra samme link.

Annullering
(26.12.2018)

Det fulde prækvalifikationsmateriale er tilgængeligt på https://ing.filecamp.com/
Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk
Kode: TVK123
Ansøgerne skal aflevere udfyldt ESPD.
Ordregiver har oprettet en ESPD i PDF-format som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter udfylde ESPD og herefter indscanne i PDF. Udfyldt ESPD medsendes resterende ansøgningsmateriale.
Hvis ESPD ønskes udfyldt digitalt kan der downloades ESPD i xml-format fra samme link.

Teglværkskvarteret, boliger for Arbejdernes Boligforening, Esbjerg


Arbejdernes Boligforening

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Arbejdernes Boligforening, Esbjerg
49995714
Kirkegade 55
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Jørgen Koldig
Telefon: +45 76100980
E-mail: jk@abesbjerg.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.abesbjerg.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://ing.filecamp.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
INGENIØR'NE A/S
78015217
Jernbanegade 1
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Christian Gram
Telefon: +45 26812775
E-mail: TVK-PQ@ingenior-ne.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ingenior-ne.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Teglværkskvarteret, boliger for Arbejdernes Boligforening, Esbjerg

 

Sagsnr.: 2017.127
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af familieboliger og integrationsboliger på samlet ca. 8 300m2. I alt udføres 114 lejligheder fordelt på integrationsboliger og familieboliger. Projektet omfatter 3 lejlighedstårne benævnt A, B og C, hvor B og C er sammenhængende. Derudover udføres der integrationsboliger over ny Nettobutik. Selve Nettobutikken er ikke del af nærværende projekt og udbud. I alt bygges på 3 selvstændige matrikler, men i samme område.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 88 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1.0 Pæleentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Pælearbejde for tårn A, B og C.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2.0 Jord-, kloak- og anlægsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen indeholder jordarbejdet, kloakarbejdet, anlægsarbejdet samt etablering af byggeplads.

Det skal bemærkes at ny Nettobutik ikke er en del af nærværende udbud.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

3.0 Beton- og elemententreprisen inkl. montage

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen indeholder bl.a. støbning af fundamentsbjælker, selvbærende gulve inkl. isolering. Derudover indeholder entreprisen levering og montering af betonelementer. Sandwichfacader udføres med teglskaller. Enkelte stålbjælker og stålbeslag til murkroner leveres og monteres også under nærværende entreprise.

Det bemærkes at betonelementer til integrationsboliger leveres og monteres som bygherreleverance og at den nye Nettobutik ikke er en del af nærværende udbud.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

4.0 Badekabineentreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen indeholder levering af 50 badekabiner til integrationsboligerne.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

5.0 Murerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Murerentreprisen indeholder bl.a. skalmuring af integrationsboliger samt multipladevægge og flisearbejde ifm. badeværelser i familieboliger (tårn A, B og C).

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

6.0 Tømrer- og snedkerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tømrer- og snedkerentreprisen indeholder bl.a. lette indvendige vægge i integrationsboliger og familieboliger (tårn A, B og C). Derudover leveres og monteres samtlige vinduer og døre under nærværende entreprise.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

7.0 Inventarentreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Inventarentreprisen indeholder levering og montering af køkkeninventar i 114 lejligheder. I værelser leveres og monteres garderobeskabe. Hårde hvidevare er ikke en del af nærværende entreprise.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

8.0 Tagentreprisen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tagentreprisen indeholder bl.a. udlægning af dampspærrer, ca. 500 mm isolering og 2 lag tagpap. Der leveres og monteres ovenlysvinduer, lemme og faldsikringssystem.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

9.0 Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Malerentreprisen indeholder alt malerarbejde på vægge og huldæklofter i 114 lejligheder på i alt ca. 8 300m2. Lofter i badekabiner er dog ikke indeholdt. Arbejdet indeholder behandling af alt synligt træværk samt synlige installationsrør i lejlighederne. Der udføres i et mindre omfang støvbinding af betongulve i teknikrum og depotrum.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

10.0 Gulventreprisen

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gulventreprisen indeholder gulvbelægning i alle lejligheder. Gulve udføres i vinylstave.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

11.0 Undergulvsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Undergulvsentreprisen indeholder udstøbning af EPS baseret beton med efterfølgende slidlag i alle lejligheder.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

12.0 VVS-entreprisen inkl. blik

 

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

VVS-entreprisen indeholder den komplette afløbsinstallation, den komplette vandinstallation og den komplette varmeinstallation i 114 lejligheder, i alt ca. 8 300 m2 byggeri. Arbejdet indeholder herunder diverse hultagning genne konstruktioner inkl. lukning omkring gennemføringerne. Der er indeholdt alt nødvendig teknisk isolering på VVS-installationer. Blikarbejdet er en del af nærværnede entreprise.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

13.0 Ventilationsentreprisen inkl. OTV

 

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ventilationsentreprisen indeholder bl.a. levering og montering af centrale ventilationsanlæg inkl. kanaler og armaturer til alle 114 lejligheder. Systemet udføres som et røgventileret system. Derudover indeholder entreprisen en komplet OTV installation (overtryks ventileret trappe) i tårn B, C. Installationen indbefatter også elinstallationer til systemet.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

14.0 El-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

El-entreprisen indeholder den komplette elinstallation i 114 lejligheder inkl. fælles gangarealer mv., i alt ca. 8 300 m2 byggeri. Entreprisen indeholder levering og projektering af ABA anlæg i tårn B og C, RU-anlæg, termisk brandventilation i elevatorskakt tårn A og tavler. Der udføres diverse hultagning i konstruktioner inkl. lukning omkring gennemføringer. Entreprisen indeholder diverse installationer i terræn herunder nye hovedforsyninger til byggerierne.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

15.0 Elevatorentreprisen

 

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Elevatorentreprisen indeholder levering af elevator til tårn A, B og C samt integrationsboliger. Elevator til tårn B og C skal benyttes som brandmandselevator samt have en hastighed på 1,6 m/s.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

16.0 Smedentreprisen

 

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Gasværksgade 30.

6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Smedentreprisen indeholder alle værn både på svalegange, tagterrasser og altaner. Derudover udføres trapper til integrationsboliger og mindre trappetårn under nærværende entreprise.

For supplerende oplysninger se PQ materialet på udbudsportalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

PQ materialet findes ved at følge nedenstående link:

https://ing.filecamp.com/

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal oplyse:

1) Ansøgers navn, CVR nr. (hvis haves), adresse, samt gerne navn og kontaktoplysninger for ansøgerskontaktperson;

2) Arbejdernes Boligforening vil udelukke ansøgere, som befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde,jf.udbudslovens § 135 og 136. Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives.

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 3-5 egnede ansøgere, vil Arbejdernes Boligforening, Esbjerg udvælge 3-5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af økonomi og erfaringer med lignende opgaver.

Arbejdernes Boligforening vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store entreprenørfirmaer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøgeres omsætning, resultat, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Om der er sket væsentlige ændringer (negative eller positive) i virksomhedens økonomiske forhold siden seneste afsluttede årsregnskab. Såfremt ansøger som følge af børsetiske regler eller tilsvarende ikke kan afgive denne oplysning, bedes ansøger oplyse dette. Ansøgningen vil ikke af denne grund blive ukonditionsmæssig.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer for byggeri, ansøger har udført eller igangsat i løbet at de seneste 6 år og inden for en radius af 200 km fra Teglværkskvarteret (fugleflugtslinje). Bygherres navn, udførelsestid og -sted, entreprisesum, samt en beskrivelse af entreprise- og opgaveindhold må gerne oplyses. Der må maksimalt afleveres 5 referencer pr. ansøgning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fulde prækvalifikationsmateriale er tilgængeligt på https://ing.filecamp.com/.

Brugernavn: TVK-PQ@ingenior-ne.dk.

Kode: TVK123.

Ansøgerne skal aflevere udfyldt ESPD.

Ordregiver har oprettet en ESPD i PDF-format som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter udfylde ESPD og herefter indscanne i PDF. Udfyldt ESPD medsendes resterende ansøgningsmateriale.

Hvis ESPD ønskes udfyldt digitalt kan der downloades ESPD i xml-format fra samme link.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2018

Send til en kollega

0.133