23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-150124
Offentliggjort
07.04.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Om- og tilbygning af Saltværkshuse


Boligorganisationen Tårnbyhuse

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligorganisationen Tårnbyhuse
25980727
Amager Landevej 30, 1. sal
Kastrup
2770
Danmark
Kontaktperson: Søren Kümmel
E-mail: skl@domus.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.taarnbyhuse.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af om- og tilbygning af Saltværkshuse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligorganisationen Tårnbyhuse (herefter "Tårnbyhuse") planlægger at genudbyde entreprisen vedrørende om- og tilbygning af Saltværkshuse. Det oprindelige udbud blev aflyst, da de indkomne tilbud væsentligt oversteg det på forhånd fastsatte budget. Inden en eventuel igangsættelse af udbuddet ønsker Tårnbyhuse at afholde en dialog med markedet med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for udformningen af det forestående udbud, jf. udbudslovens § 39, jf. yderligere nedenfor under punkt VI.3). Markedsdialogen har til formål at undersøge og om muligt afklare projektmæssige forhold af væsentlig betydning for entreprisesummen og egnet entreprise- og udbudsform ved eventuelt genudbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45400000
45210000
45220000
45260000
45211310
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

2770, Kastrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisens genstand vil være totalrenoveringen og omdannelsen (helhedsplan) af almenboligbebyggelsen, Saltværkshuse, der består af 4 blokke med 169 lejligheder med tilhørende grønne arealer, beliggende Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timian-stien 1-3, 2770 Kastrup.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/05/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tårnbyhuse vil gerne opfordre markedets aktører til at deltage i en markedsdialog. Dialogmøderne vil blive afholdt som individuelle møder. Møderne forventes afholdt i uge 16 og 17.

Aktører, der ønsker at deltage i et møde bedes rette henvendelse til Søren Kümmel senest den 16.4.2018. Tårnbyhuse vil efter fristens udløb den 16.4.2018 udsende en invitation til de enkelte aktører med en endelig mødedato og tidspunkt.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2018

Send til en kollega

0.084