23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-150221
Offentliggjort
07.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1367-Ny_Idraetspark_i_Roskilde

Udbyder

Roskilde Kommune

Ny Idrætspark i Roskilde


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: anneba@roskilde.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1367-Ny_Idraetspark_i_Roskilde
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1367-Ny_Idraetspark_i_Roskilde
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny Idrætspark i Roskilde

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45212200
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Konkurrencen omfatter et EU-udbud på et kommunalt superligastadion der lever op til DBU´s krav. Som betaling for opførelsen får totalentreprenøren overdraget kommunale byggeretter, hvor der kan opføres private boliger, sportscollege og andre kommercielle faciliteter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45212224
45211340
45211350
45213110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisens indhold og omfang, herunder funktionskrav, er beskrevet nærmere i dokumenterne ”Konkurrenceprogram generelle beskrivelser og information” og ”Byggeprogram fokuspunkter og kommunale funktioner” samt øvrige bilag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2018
Slut: 01/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive prækvalificeret op til 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive et indledende tilbud. Hvis flere end 3 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse (ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen), vil bygherre udvælge de ansøgere med den bedste og mest relevante tekniske og faglige formåen i relation til opfyldelsen af den udbudte kontrakt. Bygherre vil i den forbindelse kun tage kontrakter i betragtning, som opfylder mindstekravene til ansøgers tekniske- og faglige formåen. Bygherre vil i den forbindelse lægge særligt vægt på:

1) at ansøger har været totalentreprenør i forbindelse med opgavernes udførelse;

1) at ansøger har erfaring med arkitektprojektering i forbindelse med opgavernes udførelse;

3) at ansøger har erfaring med opførelse af stadioner og

4) at ansøger har erfaring med opførelse af ejendomme med flere boliger.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/01/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er i udbudsmaterialet angivet udelukkelsesgrunde, som kan føre til virksomhedens udelukkelse fra udbudsproceduren. Formålet med forhandlingerne er at drøfte om der ved en tilpasning af udbudsmaterialet eller tilbuddene kan ske en optimering af bygherres behov. Forhandlingerne kan derfor omhandle både forhold i udbudsmaterialet, herunder vilkår i udkast til totalentreprisekontrakt, betinget salgsaftale, ABT93 med tilføjelser og ændringer, udkast til anfordringsgaranti og dagbodsstørrelse, samt tilbuddenes indhold. Der kan dog ikke forhandles om det endelige tilbud og grundlæggende elementer, herunder krav der i udbudsmaterialet er beskrevet som mindstekrav, samt tildelingskriterier. Bygherre vil ikke frasortere tilbudsgivere i forbindelse med forhandlingerne. Forhandlingsforløbet er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet. Bygherre vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2018

Send til en kollega

0.092