23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 068-150554
Offentliggjort
07.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
25.05.2018 Kl. 13:00

Udbyder

Nomi4s i/s

Vindere

Levering af delvist nedgravede beholderenheder, og hvor hver enkelt beholderenhed til forskellige affaldsfraktioner står alene

(21.08.2018)
Be-Low A/S
Jellingvej 19
9330 Svenstrup J

Levering af helt nedgravede beholderenheder, hvor kun indkastenheden og toppladen er synlig over terræn

(21.08.2018)
Euro Group v/ Per Engelbrechtsen
Overskovvej 27
8362 Hørning

Opdateringer

Rettelse
(12.05.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-05-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 25-05-2018
Time: 13:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 18-05-2018
Time: 13:05
Læses:
Dato: 25-05-2018
Time: 13:05

Levering af helt og delvist nedgravede beholderenheder til madaffald, restaffald og genanvendelige materialer


Nomi4s i/s

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nomi4s i/s
Hjermvej 19
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Gitte Bak
E-mail: gba@nomi4s.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nomi4s.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af helt og delvist nedgravede beholderenheder til madaffald, restaffald og genanvendelige materialer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928480
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af helt og delvist nedgravede beholderenheder til madaffald, restaffald og genanvendelige materialer.

Leverancerne udbydes som 3 rammeaftaler med en kontraktperiode på 4 år med kontraktstart den 1.7.2018.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af delvist nedgravede beholderenheder, og hvor hver enkelt beholderenhed til forskellige affaldsfraktioner står alene

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af delvist nedgravede beholderenheder på 3 m3 og 5 m3, hvor ca. 1/3 af beholderenheden er synlig over terræn og hvor hver enkelt beholderenhed til forskellige affaldsfraktioner står alene uden direkte sammenhæng med andre enheder.

Nomi4s har forventning om behov for levering af op til 80 enheder i rammeaftalens løbetid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af delvist nedgravede beholderenheder, hvor et antal beholderenheder til forskellige affaldsfraktioner kan etableres i sammenhæng uden mellemrum mellem de enkelte enheder

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af delvist nedgravede beholderenheder på 3 m3 og 5 m3, hvor ca. 1/3 af beholderenheden er synlig over terræn og hvor et antal beholderenheder til forskellige affaldsfraktioner kan etableres i sammenhæng uden mellemrum mellem de enkelte enheder. Nomi4s har forventning om behov for levering af op til 10 enheder i rammeaftalens løbetid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Levering af helt nedgravede beholderenheder, hvor kun indkastenheden og toppladen er synlig over terræn

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af helt nedgravede beholderenheder på 3 m3 og 5 m3, hvor kun indkastenheden og toppladen er synlig over terræn. Nomi4s har forventning om behov for levering af op til 50 enheder i rammeaftalens løbetid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2018
Slut: 30/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktudkastet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2018
Tidspunkt: 13:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der udfyldes og medsendes et ESPD som en del af tilbuddet.

Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene eller kvalificere sig i forhold til udvælgelseskriteriet, skal disse andre firmaer også udfylde deres egen ESPD, der ligeledes vedlægges tilbuddet.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidt angår del II, del III A, B og C, del IV B, C og D samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Det samlede udbudsmateriale downloades fra http://www.udbud.info og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd

Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Upload dokument« browses frem til udbudsmaterialet og den forberedte ESPD-formular som XML-fil (ESPD som PDF-fil er kun medtaget til orientering). Herefter kan formularen udfyldes online. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil, der vedlægges tilbuddet.

Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde, regnskabsoplysninger og uddybning af de oplistede referencer, medmindre denne dokumentation allerede foreligger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2018

Send til en kollega

0.114