23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 069-153826
Offentliggjort
10.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.05.2018 Kl. 14:00

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Udbud af ressourcepersoner (specialister) til teknisk rådgivning og bistand, herunder kvalitetssikring af sikringstegninger

(29.05.2018)
Specialisterne ApS
Lautruphøj 1
2750 Ballerup

Opdateringer

Annullering
(29.05.2018)

Ressourcepersoner (specialister) til teknisk rådgivning og bistand


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Natasja Lystrup
E-mail: NLTR@bane.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/current/details/BDK00117
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af ressourcepersoner (specialister) til teknisk rådgivning og bistand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Banedanmark at indhente tilbud på ressourcepersonsydelser til teknisk rådgivning og bistand. Ydelsen består i, at der er behov for 2 specialister til kvalitetssikring af sikringstegninger, som bl.a. omfatter opgaverne beskrevet nedenfor.

Ved specialister skal forstås personer med autisme diagnose, som er ansat i en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme et socialt formål, herunder at beskæftige og integrere personer med autisme på arbejdsmarkedet. Banedanmark ønsker at skabe arbejdspladser for socialt udsatte med autisme diagnose, og udbuddet omfatter således en reserveret kontrakt til socialøkonomiske virksomheder, som beskrevet ovenfor.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71245000
71621000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Arbejdstedet er Amerika Plads 15, 2100 Købehavn Ø.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Banedanmark at indhente tilbud på ressourcepersonsydelser til teknisk rådgivning og bistand. Ydelsen består i, at der er behov for 2 specialister til kvalitetssikring af sikringstegninger, som bl.a. omfatter opgaverne beskrevet nedenfor.

Ved specialister skal forstås personer med autisme diagnose, som er ansat i en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme et socialt formål, herunder at beskæftige og integrere personer med autisme på arbejdsmarkedet. Banedanmark ønsker at skabe arbejdspladser for socialt udsatte med autisme diagnose, og udbuddet omfatter således en reserveret kontrakt til socialøkonomiske virksomheder, som beskrevet ovenfor.

Der gøres opmærksom på, at der kun kan tilbydes 2 specialister pr. virksomhed.

Opgaverne omhandler kvalitetssikring af sikringstegninger, herunder at gennemgå og kontrollere bl.a. følgende:

- Nummerkontrol ifølge BN1-182-1 inkl. farvemarkeringer i formular,

- Trafikalt grundlag er godkendt og med i tegningsfortegnelse,

- Udkast til ordre/indikeringslister,

- Røde og grønne arbejdstegninger udført efter IN984 Qnr2606.

- Stemplet med ”Jydestempel” og "Arbejdstegning" med dato og firmanavn,

- Notation og farvemarkeringer,

- Tegningshoved er udfyldt,

- Udgave eller version og dato er ændret,

- Træksedler er udarbejdet og kontrolleret mod arbejdstegninger,

- Afprøvningsformular er udarbejdet,

- Kontrollere at tegnings- og sidefortegnelser er opdateret med korrekt dato og udgave fra ændrede tegninger/sider,

- Signatur og ny benævnelse.

Opgavebeskrivelsen ovenfor er ikke udtømmende, og opgaven vil også kunne dække andre aktiviteter inden for området.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse af kontrakten 2 gange af 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en udfyldt ESPD som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, og at Tilbudsgiver opfylder egnethedskravene, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.5.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2018

Send til en kollega

0.116