23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 072-159248
Offentliggjort
13.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209380&B=DINFORSYNING

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Vindere

Rammeaftale for køb af husstands- og pumpestationer

(12.06.2018)
Xylem Water Solutions Denmark
Ejby Industrivej 60
2600 Glostrup

Rammeaftale for køb af husstands- og pumpestationer


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning Spildevand A/S
32661165
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209380&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209380&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for køb af husstands- og pumpestationer

 

Sagsnr.: S2017-00810
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42122220
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører en rammeaftale for køb og levering af husstands- og pumpestationer til samtlige ordregivers enheder og afdelinger. Rammeaftalerne tildeles til én leverandør pr. delaftale. Udbyder forbeholder sig retten til at tildele begge delaftaler til en og samme leverandør, hvis det viser sig at være den mest økonomisk fordelagtig løsning for ordregiver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232152
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Esbjerg og Varde kommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører en rammeaftale for køb og levering af husstands- og pumpestationer til samtlige ordregivers enheder og afdelinger. Rammeaftalerne tildeles til én leverandør pr. delaftale. Udbyder forbeholder sig retten til at tildele begge delaftaler til en og samme leverandør, hvis det viser sig at være den mest økonomisk fordelagtig løsning for ordregiver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Produktkvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organistion og bemanding / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Energioptimering / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Referencer / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbyder har option på at forlænge rammeaftalen med yderligere 24 måneder, af én eller flere gange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbyder har option på at forlænge rammeaftalen med yderligere 24 måneder, af én eller flere gange.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivers personlige forhold.

Tilbudsgivers forhold vedr. kvalitet- og arbejdsmiljø.

Minimumskrav til Økonomisk og finansiel formåen.

Mindstekrav til teknisk og/eller faglig formåen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/08/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der er ikke adgang til deltagelse til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Erhvervsstyrelsen/Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Rammeaftalen er underlagt dansk lovgivning. CISG finder derfor ikke anvendelse på rammeaftalen.

Uoverensstemmelser om rammeaftalen søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab.

Uoverensstemmelser, der ikke kan løses af parterne selv eller ved mægling, kan indbringes for domstolene og skal afgøres ved ordregivers værneting.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2018

Send til en kollega

0.097