23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 072-159964
Offentliggjort
13.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://lemvig.dk/Udbud.aspx

Indlevering af tilbud

Til
16.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Lemvig Kommune

Vindere

Vedligeholdelse med mejekurv

(30.08.2018)
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Vedligeholdelse med båd

(30.08.2018)
Entreprenørfirmaet Markussen
Hoagervej 4
7500 Holstebro

Vedligeholdelse med håndredskab

(30.08.2018)
Murer- og Entreprenørfirma Kaj Bech
Rådhusgade 2
7620 Holstebro

Vandløbsvedligeholdelse


Lemvig Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lemvig Kommune
29189935
Rådhusgade 2
Lemvig
7620
Danmark
Kontaktperson: Poul Aagaard
Telefon: +45 96631131
E-mail: Poul.Aagaard@lemvig.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://lemvig.dk/Udbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Orbicon A/S
21265543
Gasværksvej 4
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Jesper Madsen
Telefon: +45 20101766
E-mail: jmad@orbicon.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.orbicon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vandløbsvedligeholdelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lemvig Kommune udbyder vedligeholdelsen af offentlige vandløb i kommunen. Tjenesteydelsen er fordelt på 3 entrepriser:

— Entreprise 1: 43 km vedligeholdelse med båd i 30 km vandløb,

— Entreprise 2: 69 km vedligeholdelse med mejekurv i 69 km vandløb,

— Entreprise 3: 90 km vedligeholdelse med håndkraft i 71 km vandløb.

Entreprise 3 indeholder desuden gennemgang af brønde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 1: Vedligeholdelse med båd

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45246000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Lemvig Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vedligeholdelsen omfatter 43 203 m grødeskæring med båd pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 720 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/06/2018
Slut: 31/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 gange 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse i 1 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 2: Vedligeholdelse med mejekurv

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45246000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vedligeholdelsen omfatter 68 874 m grødeskæring med mejekurv pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 760 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/06/2018
Slut: 31/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 gange 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakt kan forlænges med 1 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 3: Vedligeholdelse med håndredskab

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45246000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Lemvig Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vedligeholdelsen omfatter 89 519 m grødeskæring med håndredskab pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/06/2018
Slut: 31/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1 gange 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakt kan forlænges med 1 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tro og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Direktiv 2014/24/EF og Udbudslovens (nr. 1564 af 15.12.2015) §§ 135-137 oplistede punkter.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Åbning af bud foretages umiddelbart efter fristen for modtagelse af bud. Udbudsforretningen kan ikke overværes af de bydende.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus - Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er fastlagt i Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette kommunen om den påstående overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2018

Send til en kollega

0.102