23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-164893
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.bofa.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Bornholms Affaldsbehandling

Indsamling af storskrald fra private husstande på Bornholm


Bornholms Affaldsbehandling

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bornholms Affaldsbehandling
26696348
Almegårdsvej 8
Rønne
3700
Danmark
Kontaktperson: Økonomichef Henrik Larsen
Telefon: +45 56959200
E-mail: udbud@bofa.dk
NUTS-kode: DK014

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bofa.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.bofa.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af storskrald fra private husstande på Bornholm

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling af storskrald 3 gange årligt fra de til enhver tid tilmeldte private helårs husstande.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

 

Bornholm.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indsamling af storskrald 3 gange årligt fra de til enhver tid tilmeldte private helårs husstande.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten træder i kraft pr. 1.9.2018, og er gældende for en 3-årig periode med udløb den 31.8.2021, hvor kontrakten udløber uden opsigelse, dog med option for forlængelse i op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Entreprenøren skal inden 1.9.2018 være registreret som affaldstransportør i affaldsregisteret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse sin årsomsætning og egenkapital for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøgeren skal i den forbindelse udfylde eESPD del IV B, herunder afsnittet om "samlet årsomsætning" og del IC B, herunder afsnittet om "finansielle nøgletal".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har haft en:

i) omsætning på mindst 5 000 000 DKK i det senest afsluttede regnskabsår, og

ii) en egenkapital på mindst 1 000 000 DKK i det senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenøren skal inden den 1.9.2018 være registreret som affaldstransportør i affaldsregisteret.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, Danmark.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke offentlig adgang.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Udbudsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, herunder besvarelse af spørgsmål og ændringer i udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via den i del I.3) anførte internetadresse;

2) Tilbud bedes afgivet i: 1 underskrevet original med alle bilag, 1 fysisk kopi med alle bilag og 1 USB-nøgle med en kopi af tilbuddet i elektronisk form;

3) Udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136 og §137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse;

4) Ordregiver har fastsat særlige vilkår for tilbud afgivet af en sammenslutning af økonomiske aktører, og hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen;

5) Inden underretning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse, og for at minimumskravene til egnethed er opfyldt. I henhold til udbudslovens § 154 kan tilbudsgiver dokumentere sin opfyldelse af minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen ved at fremlægge årsregnskaber eller uddrag heraf eller relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller en revisor.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2018

Send til en kollega

0.095