23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 089-199595
Offentliggjort
09.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/84640144.aspx

Udbyder

Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS

Begrænset udbud på levering af kontormøbler til Ikast-Brande-, Silkeborg og Herning Kommune, Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS


Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS
29189919
Torvet 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Niels Hermansen
Telefon: +45 96282346
E-mail: niels.hermansen@herning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84640144.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/84640144.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84640144.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/84640144.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset udbud på levering af kontormøbler til Ikast-Brande-, Silkeborg og Herning Kommune, Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39130000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af kontorstole, hæve/sænkeborde og opbevaringsmøbler.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud jf. Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15.12.2015).

Alle interesserede tilbudsgivere kan således indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere pr. delaftale, til at afgive tilbud. Ansøgninger skal være indsendt senest den dato der er angivet i punkt 5, tidsplan, som ansøgningsfrist. Ordregiver vil udvælge de 5 tilbudsgivere for hver delaftale, ud fra en samlet vurdering af, hvem der vurderes at kunne løfte opgaven bedst muligt. I egnethedsvurderingen vil referencerne blive tillagt størst vægt.

Tryk her https://permalink.mercell.com/84640144.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1,Hæve/sænkeborde og reoler.

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39130000
39100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud kontormøbler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Nøgletal i form af overskudsgrad, soliditetsgrad og egenkapital.

Minimumskravet til overskudsgraden er 2%.

Minimumskravet til soliditetsgraden er 30%.

Minimumskravet til egenkapital er 5 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige projekter / aftaler, der er gennemført inden for de sidste 3 år. Referencerne skal omfatte de i delaftalerne anførte produkter og værdien af hver enkelt reference skal anføres. Firmanavn og kontaktperson skal fremgå af referencen. Der skal kunne dokumenteres 5 referencer ellers vil anmodningen ikke kunne tages i betragtning.

Der vil blive foretaget en egnethedsvurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de efterspurgte oplysninger.I egnethedsvurderingen vil referencerne blive tillagt størst vægt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2, Kontorstole

 

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39130000
39100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Herning, Ikast-Brande, Silkeborg Kommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud kontormøbler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Nøgletal i form af overskudsgrad, soliditetsgrad og egenkapital.

Minimumskravet til overskudsgraden er 2%.

Minimumskravet til soliditetsgraden er 30%.

Minimumskravet til egenkapital er 5 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige projekter / aftaler, der er gennemført inden for de sidste 3 år. Referencerne skal omfatte de i delaftalerne anførte produkter og værdien af hver enkelt reference skal anføres. Firmanavn og kontaktperson skal fremgå af referencen. Der skal kunne dokumenteres 5 referencer ellers vil anmodningen ikke kunne tages i betragtning.

Der vil blive foretaget en egnethedsvurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de efterspurgte oplysninger.I egnethedsvurderingen vil referencerne blive tillagt størst vægt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Nøgletal i form af overskudsgrad, soliditetsgrad og egenkapital.

Minimumskravet til overskudsgraden er 2%.

Minimumskravet til soliditetsgraden er 30%.

Minimumskravet til egenkapital er 5 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste over de 5 betydeligste sammenlignelige projekter / aftaler, der er gennemført inden for de sidste 3 år. Referencerne skal omfatte de i delaftalerne anførte produkter og værdien af hver enkelt reference skal anføres. Firmanavn og kontaktperson skal fremgå af referencen. Der skal kunne dokumenteres 5 referencer ellers vil anmodningen ikke kunne tages i betragtning.

Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de efterspurgte oplysninger. I egnethedsvurderingen vil referencerne blive tillagt størst vægt.

Udvælgelseskriterierne vil som anført også kunne findes i udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2018

Send til en kollega

0.1