23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 089-200851
Offentliggjort
09.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Addresse
ok@fredcon.dk med kopi til flemming.bech@brk.dk

Indlevering af tilbud

Til
08.06.2018

Addresse
Fredsted Consulting APS
Danmarksvej 30F
8660 Skanderborg
Att: Ole Kjærgård
6862 Skanderborg

Mærke
"Bornholm Regionskommune - Levering af vejbelysningsarmaturer"

Udbyder

Bornholm Regionskommune

Levering af vejbelysningsarmaturer


Bornholm Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Bornholm Regionskommune
Skovløkken 4, Tejn
Att: Nis Jordt-Petersen
3770 Allinge
Danmark
Mailadresse: nis.jordt-petersen@brk.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.brk.dk/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud.aspx

Yderligere oplysninger fås her: Fredsted Consulting APS
Danmarksvej 30 F
Kontaktpunkt(er): Fredsted Consulting APS, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg
Att: Ole Kjærgård
8660 Skanderborg
Danmark
Mailadresse: ok@fredcon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Fredsted Consulting APS
Danmarksvej 30 F
Kontaktpunkt(er): Fredsted Consulting APS, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg
Att: Ole Kjærgård
8660 Skanderborg
Danmark
Mailadresse: ok@fredcon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Fredsted Consulting APS
Danmarksvej 30F
Kontaktpunkt(er): Fredsted Consulting APS, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg
Att: Ole Kjærgård
6862 Skanderborg
Danmark
Mailadresse: ok@fredcon.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Bornholms Regionskommune- Levering af vejbelysningsarmaturer
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bornholm

NUTS-kode DK014

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af vejbelysningsarmaturer til Bornholms Regionskommune til renovering og udskiftning af gamle vejbelysningsarmaturer. Armaturer skal forsynes med styring til opkobling i regionskommunens Gridlight lysstyringssystem.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Rammeaftale på årlige indkøb og levering af ca. 1 500-2 000 stk. vejbelysningsarmaturer fordelt på 7 typer som 2 typer parklygter, 2 typer vejarmaturer lille og mellem og vejarmaturer til trafikveje.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Parklygte type A1
1) Kort beskrivelse
Indkøb af traditionel parklygte - design: cylinder/kegle formet beregnet for montage på Ø 60 mm mast.
Parklygter ønskes tilbudt med symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 700 stk pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Parklygte type A2
1) Kort beskrivelse
Indkøb af "Cylinder/kegleformet" design parklygte - med tag til begrænsning af lys over vandret, beregnet for montering på Ø 60 mm mastetop
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 150 stk. pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Vejarmatur Lille type B1
1) Kort beskrivelse
Indkøb og levering af vejarmatur "Lille" til sti og boligveje- placeret på lavere master
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 300 stk. pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Vejarmatur lille type B2
1) Kort beskrivelse
Indkøb og levering af "design" vejarmatur "Lille" til sti og boligveje- placeret på lavere master.
Armaturdesign "cirkulær/ellipse/oval" i vandret plan.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 400 stk. pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Vejarmatur mellem type C1
1) Kort beskrivelse
Indkøb og levering af vejarmatur "mellem" til bolig- og stamveje veje- placeret på medium master (5-8 m)
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 150 stk. pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Vejarmatur mellem type C2
1) Kort beskrivelse
Indkøb og levering af "design" vejarmatur "mellem" til bolig- og stamveje veje- placeret på medium master (5-8 m).
Armaturdesign "cirkulær/ellipse/oval" i vandret plan.
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 100 stk. pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: Vejarmatur type D - L-klasse - trafikveje
1) Kort beskrivelse
Indkøb og levering af vejarmatur til trafikveje (L7A/B),
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

3) Mængde eller omfang
ca. 200 stk. pr. år
4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
5) Yderligere oplysninger om delaftaler
Armaturer skal være forsynet med lysstyring og kommunikation med Seneco ECO-System control unit med motion sensor.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Leverandøren er forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 for tingskade. Leverandøren er forpligtet til at yde minimum 5 års garanti på leverede armaturer.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske elektronisk ved at fremsende faktura til EAN nr. 578009955845
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - Firmanavn, adresse, CVR.nr., telefonnr., kontaktperson og e-mailadresse i relation til den/de virksomhed(er), der afgiver tilbud,
- Beskrivelse af tilbudsgivers ejerskab, herunder selskabsform, organisations- og ejerstruktur,
- Tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én af udelukkelses-grundene i udbudsdirektivets artikel 57.
Bornholms Regionskommune vil udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbuddet, som er omfattet af udelukkelsesgrunde. Kommunen tager forbehold for at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden kontraktindgåelsen.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: - Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold i form af nøgletal (omsætning, resultat efter skat og egenkapital) for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt virksomheden har eksisteret en kortere årrække, skal der minimum fremlægges tal for det seneste regnskabsår,
- En ledelseserklæring på, at der ikke er sket væsentlige ændringer af virksomhedens økonomiske situation siden seneste regnskabsår. Såfremt der er sket ændringer kan der i stedet for erklæringen fremlægges en redegørelse for de ændringer der er sket,
- Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (eksempelvis andre virksomheder i samme koncern), skal det godtgøres, at tilbudsgiver kan råde over ressourcer, der er nødvendig for kontraktens udførelse, f.eks. ved en erklæring, eller ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed,
- Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden enheds økonomiske eller finansielle formåen, vil der ved kontraktindgåelse blive stillet krav om, at denne enhed hæfter solidarisk med tilbudsgiver for kontraktens udførelse,
- Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring herunder produktansvar.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
- Referenceliste over tilsvarende leverancer udført indenfor de seneste 3 år,
- Beskrivelse af egen organisation, herunder oplysning om virksomhedens antal beskæftigede indenfor salg og support på vejbelysningsarmaturer,
- Beskrivelse af virksomheden, er det en handelsvirksomhed, produktionsvirksomhed, er det egen produktion, egen udvikling mm,
- Beskrivelse af virksomhedens faglige formåen og erfaring med levering af vejbelysningsarmaturer til kommunale vejbelysningsanlæg,
- Beskrivelse af virksomhedens faglige kapacitet i form af teknisk support, hjælp til projektering, erfaring med belysningsberegning efter danske vejregler mm.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal dokumentere solid erfaring med vejbelysningsområdet og de danske vejregler. Det skal tydeligt fremgå om ovenstående oplysninger er fra egen organisation, eller baserer sig på leverandør oplysninger, f.eks. om tilbudsgiver forhandler armaturer udviklet og produceret af anden leverandører.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.6.2018 - 11:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 8.6.2018

Sted:

Fredsted Consulting APS, Danmarksvej 30 F, 8660 Skanderborg

 

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger

Tilbud mærket "Bornholm Regionskommune - Levering af vejbelysningsarmaturer" fremsendes til Fredsted Consulting APS, Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg, att.: Ole Kjærgård i lukket "kuvert". Eventuelle spørgsmål fremsendes skriftligt til ok@fredcon.dk med kopi til flemming.bech@brk.dk

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgivere.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie 70
2100 København
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov for håndhævelse af udbudsreglerne m.v." lov nr. 492 af 12.5.2010 med efterfølgende ændringer. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, om at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, og om der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsensvej 25
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.5.2018

Send til en kollega

0.104