23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 093-210184
Offentliggjort
17.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Opdateringer

Annullering
(23.06.2018)

Projektmateriale tilgås via Byggeweb nr. TN908932
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Jernlageret - Karréhuset, Horsens


Andelsboligforeningen Odinsgaard

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Torntoft & Mortensen A/S
28 51 82 18
Langballe 6
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Erik Aaquist
Telefon: +45 76266250
E-mail: eaa@torntoft-mortensen.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.torntoft-mortensen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Jernlageret - Karréhuset, Horsens

 

Sagsnr.: TN226102
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af 157 stk. almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Byggepladsen er beliggende på det tidligere Jernlager, Horsens havn.

Byggeriet udføres i 4-6 etager.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 49 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 9
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Torntoft & Mortensen A/S tildeler 9 fagentreprisekontrakter.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Opmuringsentreprise 1

 

Delkontraktnr.: 01
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Opmuringsentreprise 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Opmuringsentreprise 2

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tagdækningsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Undergulventreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Undergulventreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ventilationentreprisen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

EL-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tidl. Jernlageret, Horsens Havn, 8700 Horsens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opførelse af 157 almene boliger (ca. 14 000 m2) samt ca. 2 000 m2 dagligvarebutik.

Nybyggeri udføres med følgende:

— Pælefundering,

— Isoleret terrændæk,

— Betonelement- vægge, søjler samt dæk,

— Badekabiner,

— Betonsandwich- facadeelementer, beton, afsyret, med skyggenoter,

— Facademurværk på i varierende nuancer (udbydes i 2 entrepriser med ca. 50% fordeling til hver),

— Træbeklædning på del af facader,

— Trykfast isolering og 2 lags tagpap,

— Delvis på butik: begrønnet tagflade, opholdsarealer på tag: komposit terrassebrædder,

— Flisevægge i badeværelser og køkkenområde,

— Indv. Vægge: I lejligheder: Rutexbeklædt, hvidmalet, I butik: hvidmalet beton,

— Lofter: I trapperum delvis træbeton, I lejligheder hvidmalet beton, delvis gips lofter/inddækninger,

— Træ/alu vinduer, alu/alu facader og døre,

— Altaner; Stål med komposit terrassebrædder, underside: træbeton, værn: matteret glas,

— Traditionelt varmesystem forsynet fra fjernvarme,

— Ventilationssystem som decentrale anlæg,

— Udv. flisebelægninger,

— Muldarbejder og beplantning,

— Inventar i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Torntoft og Mortensen A/S modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på en eller flere af fagentreprisekontrakterne, vil Torntoft og Mortensen A/S udvælge 5 ansøgere for hvert fag.

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se vilkår som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Projektmateriale tilgås via Byggeweb nr. TN908932.

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage om ikke at være prækvalificeret (udvalgt) og til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Torntoft og Mortensen´s underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Torntoft og Mortensen A/S har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Torntoft og Mortensen A/S har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2018

Send til en kollega

0.097