23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 105-239073
Offentliggjort
05.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.07.2018 Kl. 10:30

Addresse
Sønderborg Kommune
29 18 97 73
Østergade 19, 1 sal - "Strategi og Udbud"
6400 Sønderborg
Kontaktperson: Kathrine Henny Bendtsen Eriksen
Telefon: +45 88725706
E-mail: udbud@sonderborg.dk

Udbyder

Sønderborg Kommune

Vindere

PC Skab – Skole skab / opbevaringsskab – Skolereoler - garderober - Bord og bænke (sæt) inddøres – læsetrappe – Samlingstrappe – foldeborde – Skærmvægge – opslagstavler – skærmpulte

(03.10.2018)
Kontor Syd
6400 Sønderborg

Elevborde – lærerbord – Gruppearbejdsborde – højbord / caféborde - klapbord – Vogn til klapbord - Skolestole – taburet – Barstol – Stabelstol - vogn til stabelstole

(03.10.2018)
Reick Møbler A/S
6280 Højer

Opdateringer

Annullering
(07.07.2018)

Skolemøbler


Sønderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune
29 18 97 73
Rådhustorvet 10
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Henny Bendtsen Eriksen
Telefon: +45 88725706
E-mail: kaek@sonderborg.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://sonderborgkommune.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://sonderborgkommune.dk/soenderborg-kommune/udbud

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://sonderborgkommune.dk/soenderborg-kommune/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Sønderborg Kommune
29 18 97 73
Østergade 19, 1 sal - "Strategi og Udbud"
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Henny Bendtsen Eriksen
Telefon: +45 88725706
E-mail: udbud@sonderborg.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://sonderborgkommune.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://sonderborgkommune.dk/soenderborg-kommune/udbud

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skolemøbler

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Skolemøbler.

Definition på skolemøbler:

- Møbler der anvendes i forbindelse med undervisning i undervisningslokaler på kommunale skoler,

- Møbler både for eleverne / studerende og lærerne,

- Møbler der har funktion i et læringsmiljø.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 657 753.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elevborde – lærerbord – Gruppearbejdsborde – højbord / caféborde - klapbord – Vogn til klapbord - Skolestole – taburet – Barstol – Stabelstol - vogn til stabelstole

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39151000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Sønderborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af skolemøbler til samtlige ordregivers skoler samt Kompetence & Integrationsafdelingen. Udbuddet skal desuden være frivilligt for udviklingshuset. Skulle der komme selvejende skoler under Kommunen, skal disse ligeledes kunne brug aftalen.

Udbuddet omfatter ikke de indkøb som skal indkøbes som supplering til de indkøb der er fortaget på den tidligere kontrakt. Med supplering menes, supplering hvor der er behov for indkøb til allerede indrettede lokaler og gruppeområder, hvor der mangles et mindre antal møbler, ligesom der menes at der skal kunne suppleres til reservedele til allerede anskaffet møbler.

Udbuddet omfatter ej heller specielle skolemøbler til elever og lærer med særlige behov. Dette vil særligt være til kommunens specialskoler og specialklasser, men også til de øvrige skoler hvor der indkøbes møbler til børn og voksne med særlige behov som følge af eksempelvis fysiske handicap.

I det omfang der er tale om bygge- og anlægsopgave er indkøb hertil ligeledes ikke forpligtet til indkøb efter dette udbud og den kommende hertil hørende kontrakt.

Skulle der blive truffet politiske beslutninger, som har forbindelse med dette udbud og rammeaftalen hertil, vil konsekvenserne af de politiske beslutninger ikke være omfattet af aftalen og udbuddet. Herunder tænkes, hvis der eksempelvis træffes politiske beslutninger som medfører at der tildeles skolerne nye funktioner så som eksempelvis at kommunens klubber overføres til skolerne, er indkøbet hertil ikke forpligtet af denne aftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsvurdering / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 402 706.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

PC Skab – Skole skab / opbevaringsskab – Skolereoler - garderober - Bord og bænke (sæt) inddøres – læsetrappe – Samlingstrappe – foldeborde – Skærmvægge – opslagstavler – skærmpulte

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39150000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Sønderborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af skolemøbler til samtlige ordregivers skoler samt Kompetence & Integrationsafdelingen. Udbuddet skal desuden være frivilligt for udviklingshuset. Skulle der komme selvejende skoler under Kommunen, skal disse ligeledes kunne brug aftalen.

Udbuddet omfatter ikke de indkøb som skal indkøbes som supplering til de indkøb der er fortaget på den tidligere kontrakt. Med supplering menes, supplering hvor der er behov for indkøb til allerede indrettede lokaler og gruppeområder, hvor der mangles et mindre antal møbler, ligesom der menes at der skal kunne suppleres til reservedele til allerede anskaffet møbler.

Udbuddet omfatter ej heller specielle skolemøbler til elever og lærer med særlige behov. Dette vil særligt være til kommunens specialskoler og specialklasser, men også til de øvrige skoler hvor der indkøbes møbler til børn og voksne med særlige behov som følge af eksempelvis fysiske handicap.

I det omfang der er tale om bygge- og anlægsopgave er indkøb hertil ligeledes ikke forpligtet til indkøb efter dette udbud og den kommende hertil hørende kontrakt.

Skulle der blive truffet politiske beslutninger, som har forbindelse med dette udbud og rammeaftalen hertil, vil konsekvenserne af de politiske beslutninger ikke være omfattet af aftalen og udbuddet. Herunder tænkes, hvis der eksempelvis træffes politiske beslutninger som medfører at der tildeles skolerne nye funktioner så som eksempelvis at kommunens klubber overføres til skolerne, er indkøbet hertil ikke forpligtet af denne aftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 255 047.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Der vil ske udelukkelse af tilbudsgiver som er omfattet af forholdene som er reguleret i udbudslovens § § 135-137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2018
Tidspunkt: 10:30
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/07/2018
Tidspunkt: 10:30
Sted:

 

Åbningen er ikke offentlig.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2018

Send til en kollega

0.099