23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 107-243979
Offentliggjort
07.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c739e5e9-48ea-4979-9149-09e8e90d3cd0/homepage

Udbyder

Frederiksberg Vind A/S

Opdateringer

Rettelse
(19.06.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 11-07-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-07-2018
Time: 09:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen ændres til den 20.7.2018, kl. 09:00.
Baggrunden herfor er, at FF ikke havde udbudsmaterialet klar på dagen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Rammeaftale om entreprenørydelser


Frederiksberg Vind A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Forsyning
28500769
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Daniel Wolff
Telefon: +45 30766132
E-mail: dawo@frb-forsyning.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c739e5e9-48ea-4979-9149-09e8e90d3cd0/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.frb-forsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c739e5e9-48ea-4979-9149-09e8e90d3cd0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c739e5e9-48ea-4979-9149-09e8e90d3cd0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c739e5e9-48ea-4979-9149-09e8e90d3cd0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed (Vand, kloak, fjernvarme)

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om entreprenørydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksberg Forsynings A/S udbyder rammeaftale om entreprenørydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om jordarbejder

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112000
45111000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Vand A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg Fjernkøling A/S, Frederiksberg Vind A/S, Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S, Frederiksberg Energi A/S og Frederiksberg Vedvarende Energi A/S) har et løbende behov for at få udført jord- og opgravningsopgaver. For at sikre løsningen af disse opgaver ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om varetagelsen af disse opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om asfaltarbejder

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Vand A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg Fjernkøling A/S, Frederiksberg Vind A/S, Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S, Frederiksberg Energi A/S og Frederiksberg Vedvarende Energi A/S) har et løbende behov for at få udført asfalteringsopgaver. For at sikre løsningen af disse opgaver ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om varetagelsen af disse opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om brolægningsydelser

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Vand A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg Fjernkøling A/S, Frederiksberg Vind A/S, Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S, Frederiksberg Energi A/S og Frederiksberg Vedvarende Energi A/S) har et løbende behov for at få udført brolægningsydelser. For at sikre løsningen af disse opgaver ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om varetagelsen af disse opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om kloakeringsydelser

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Vand A/S, Frederiksberg Fjernvarme A/S, Frederiksberg Bygas A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Frederiksberg Fjernkøling A/S, Frederiksberg Vind A/S, Frederiksberg Forsynings Ejendomsselskab A/S, Frederiksberg Energi A/S og Frederiksberg Vedvarende Energi A/S) har et løbende behov for at få udført kloakeringsydelser. For at sikre løsningen af disse opgaver ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om varetagelsen af disse opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere om kravene er opfyldt, vil fremgå.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2018
Tidspunkt: 12:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Rammeaftalen forventes genudbudt efter udløb af aftaleperioden i 2022.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet vil ligge offentligt tilgængeligt i Ethics, som er Frederiksberg Forsynings elektroniske udbudssystem. Materialet vil kunne tilgås via linket i nærværende bekendtgørelse.

Angående anvendelse af Ethics:

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics. Adgangen hertil sker via linket i nærværende bekendtgørelse. For at afgive elektronisk tilbud skal man tilmelde sig via menupunktet "Tilmelding". Har man allerede en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på "Tilmeld eksisterende bruger". Har man en eksisterende bruger, får man ikke tilsendt en ny signatur, men man skal anvende den signatur som tidligere har modtaget fra Ethics.

Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på "Opret ny bruger". Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt udbudsprocessen. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. OBS: Aktiveringsmails kan ende i ens spamfilter.

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/06/2018

Send til en kollega

0.083