23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 117-266709
Offentliggjort
21.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trollhättans kommun

Schaktfria Metoder 2018


Trollhättans kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trollhättans kommun
212000-1546
Gärdhemsvägen 9
Trollhättan
461 83
Sverige
Kontaktperson: Liselott Fitzgerald
E-post: liselott.t.fitzgerald@trollhattan.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trollhattan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Schaktfria Metoder 2018

Referensnummer: KS 2017/883
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för Schaktfria Metoder för Trollhättans Stads Serviceförvaltning & Trollhättans Energi AB.

Anbud kan lämnas på en eller flera kategorier:

1. Rörspräckning

2. Styrd Borrning

3. Renovering av Brunnar

4. Renovering med flexibla foder

5. Renovering med formpassade rör

6. Hammarborrning

Respektive kategori tilldelas separat.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45231100
45231110
45232000
45255110
45453100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för Schaktfria Metoder för Trollhättans Stads Serviceförvaltning & Trollhättans Energi AB.

Anbud kan lämnas på en eller flera kategorier:

1. Rörspräckning

2. Styrd Borrning

3. Renovering av Brunnar

4. Renovering med flexibla foder

5. Renovering med formpassade rör

6. Hammarborrning

Respektive kategori tilldelas separat.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 041-090561
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Kategori 1 Rörspräckning
Del nr: 1
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Kategori 3 Renovering av brunnar
Del nr: 3
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Kategori 2. Styrd Borrning
Del nr: 2
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Kategori 4. Renovering med flexibla foder
Del nr: 4
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Kategori 5. Renovering med formpassade rör
Del nr: 5
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Kategori 6. Hammarborrning
Del nr: 6
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/04/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/06/2018

Send til en kollega

0.097