23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-284414
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4aa5d9e-087d-4da8-8116-6e82422a3f8d/homepage

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(06.11.2018)
Plastic Omnium AB
Vannhögsgatan 9
231 66 Trelleborg

Indkøb af affaldsbeholdere til Allerød, Hørsholm, Rudersdal kommuner samt Fredensborg Affald A/S


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Bernhard Brackhan
E-mail: bebh@ramboll.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4aa5d9e-087d-4da8-8116-6e82422a3f8d/homepage

I.1) Navn og adresser
Hørsholm Kommune
70 96 05 16
Ådalsparkvej 2
Hørsholm
2970
Danmark
E-mail: bebh@ramboll.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9bc06d2e-2803-455b-8f13-3e155a2e33b3/homepage

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune
60 18 31 12
Bjarkesvej 2
Allerød
3450
Danmark
E-mail: bebh@ramboll.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9bc06d2e-2803-455b-8f13-3e155a2e33b3/homepage

I.1) Navn og adresser
Fredensborg Affald A/S
32668895
Højvangen 23
Fredensborg
3480
Danmark
E-mail: bebh@ramboll.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.fredensborgforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4aa5d9e-087d-4da8-8116-6e82422a3f8d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4aa5d9e-087d-4da8-8116-6e82422a3f8d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4aa5d9e-087d-4da8-8116-6e82422a3f8d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af affaldsbeholdere til Allerød, Hørsholm, Rudersdal kommuner samt Fredensborg Affald A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928480
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af affaldsbeholdere til 3 af de 4 kommuner til indsamling af genanvendelige fraktioner. Derudover er der optioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omfatter levering af 2- og 4-hjulede beholdere, bestående af:

- 1-kammer 2-hjulede beholdere med følgende volumen: 140, 190 og 240 liter,

- 2-kammer 2-hjulede beholdere på 240 liter med skillevæg,

- 4-hjulede beholdere med følgende volumen: 400, 660, 800 og 1 000 liter.

Nyt opsamlingsmateriel skal primært anvendes til indsamling af genanvendelige fraktioner som papir, pap, glas, metal og plast i de 4 kommuner Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal i private husstande og kommunale institutioner og virksomheder. I aftaleperioden kan kommunerne købe supplerende materiel til dagrenovation. Endvidere kan kommunerne i henhold til optionen vælge også at indkøbe materiel til opsamling af andre fraktioner, som f.eks. madaffald, restaffald mm. samt påsætning af ekstra låse på 4-hjulede beholdere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder følgende optioner:

- Tilkøb af beholdere til indsamling af restaffald og bioaffald,

- Prægning på beholderkrop og -låg,

- Lås til beholderlåg,

- Levering af 2- og 4-hjulede beholdere samt tillægsydelser til Fredensborg Affald A/S.

Optionerne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i afsnit II.1.5 angivne værdi er alene et estimat.

Udbuddet er, jf. afsnit II.1.6, ikke opdelt i delaftaler, idet der er tale om en kontrakt med sammenhængende ydelser, som er vurderet til hverken strategisk eller kommercielt at være egnet til at opdele i delaftaler.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudslovens § § 56 og 57, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.114