23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 127-289592
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.08.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=213581&B=VESTFOR

Udbyder

Vestforbrænding

Vindere

Delaftale 3

(06.12.2018)
RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S

Delaftale 2

(06.12.2018)
Solum
Vadsbystræde 6
2640 Hedehusene

Delaftale 1

(06.12.2018)
Solum A/S
Vadsbystræde 6
2640 Hedehusene

Behandling og afsætning af haveaffald


Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Annette Niesø Lyngbye
Telefon: +45 44857730
E-mail: aly@vestfor.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=213581&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=213581&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af haveaffald

 

Sagsnr.: 18-01731
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte ydelse omfatter indvejning, modtagekontrol, behandling og afsætning af fraktionen haveaffald. Haveaffaldet stammer fra genbrugsstationer og kommunale ordninger i Vestforbrændings opland. Haveaffald fra sidstnævnte stammer fra private haver og i mindre grad fra kommunernes Vej- og Parkafdelinger. Den årlige mængde udgør i alt ca. 50 000 ton haveaffald, der inddeles i delaftaler. Se mængde statistik i appendiks E. Affaldet fra de kommunale ordninger udgør ca. 60% af den totale mængde, men er samlet i separate delaftaler:

- Delaftale 1: 10 000 ton haveaffald fra genbrugsstationer,

- Delaftale 2: 10 000 ton haveaffald fra genbrugsstationer,

- Delaftale 3: 15 000 ton haveaffald fra kommunale ordninger,

- Delaftale 4: 15 000 ton haveaffald fra kommunale ordninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af haveaffald

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

10 000 tons fra Genbrugsstationer i VF’s opland

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af haveaffald

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

10 000 tons fra Genbrugsstationer i VF’s opland

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af haveaffald

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

15 000 tons fra husstande i Vestforbrændings opland

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af haveaffald

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

15.000 tons fra husstande i Vestforbrændings opland

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse på op til 2 x 12 måneder

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’ens Del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske Tilbudsgivere er registreret i CVR- registeret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark og Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD’en, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt tilbudsgiver vinder kontrakten.

Det er et krav at Tilbudsgiver og/eller underleverandør, har en gyldig Miljøgodkendelse udstedt af rette myndighed i overensstemmelse med Lovgivningen. For vejledning omkring dette henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ Tilbudsgiver og/eller underleverandør, skal i ESPD’en angive at denne er i besiddelse af en sådan godkendelse ved at udfylde ”Autorisation fra en bestemt organisation om nødvendigt”.

Ovenstående henholder sig ikke til kontormiljøer, men til ydelsen dvs. det anlæg, hvor sorteringen finder sted.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Erhvervsansvarsforsikring

Sikkerhedsstillelse

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende min. 10 000 000 DKK for personskade og min. 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD’en.

Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

Sikkerhedsstillelse på anfordring pålydende 25% af den samlede kontraktsum pr. år. Dette skal udfyldes under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” i ESPD’en. Sikkerhedsstillelsen skal dokumenteres ved indsendelse af relevant erklæring fra bank eller pengeinstitut på anmodning fra Vestforbrænding. Den vindende Tilbudsgiver skal senest samtidig med underskrivelse af kontrakten komme med en endelig gyldig sikkerhedsstillelse som overholder de opstillede krav i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer

Verificeret brovægt

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1-3 referencer på behandling af haveaffald inden for de sidste 3 år, der samlet set svare til minimum 3 000 ton. Er det ikke muligt at angive 1-3 referencer eller referencer overhovedet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives ved udfyldelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Referencer udfyldes i ESPD'en tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring ved opfyldelse af kontrakten.

Minimuskrav en typegodkendt og verificeret brovægt. Dette skal dokumenteres ved indsendelse af kopi af verifikationsattest på anfordring fra Vestforbrænding.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/08/2018
Tidspunkt: 23:59
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2018

Send til en kollega

0.142