23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 127-290348
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/112

Anmodning om deltagelse

Til
16.08.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Vindere

Aftalerne omfatter omfatter service og vedligeholdelse af el- og procesinstallationer på kloakpumpestationer

(23.12.2018)
Lindpro A/S
2600 Glostrup

Service og vedligeholdelse af el- og procesinstallationer på Åby Renseanlæg og Egå Renseanlæg

(23.12.2018)
NMT El-service ApS
8240 Riskov

Service og vedligeholdelse af el- og procesinstallationer på Marselisborg Renseanlæg og Viby Renseanlæg.

(23.12.2018)
Aura Installation A/S
8260 Viby J

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg


Aarhus Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Vand A/S
32562361
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Casper A. Storr
Telefon: +45 89471401
E-mail: cas@shared.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/112

Internetadresse for køberprofilen: www.aarhusvand.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/112
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50711000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg på Aarhus Vands produktionsamlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg for Marselisborg Renseanlæg og Viby Renseanlæg

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50711000
45310000
65320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg for Marselisborg Renseanlæg og Viby Renseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Beredskabsplan og kompetencer (uden for normal arbejdstid) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal vedlægge en referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år. Tilsvarende opgaver defineres iht. til nedenstående. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Oplysningerne vedlægges ansøgningen:

Referencer vedr. leverancer af tilsvarende opgaver

Til referencerne oplyses:

— Ordregiver og kontaktperson ved denne,

— Tidspunktet for udførelsen af referencen,

— Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

Ordregiver vil prækvalificere 4 virksomheder for hver delaftale. Hvis flere end 4 virksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

Det vægter således højt, hvis man fremvise referencer inden for el-arbejde på vandværker for delaftale 1, referencer inden for pumpestationer for delaftale 2 og referencer fsva. renseanlæg for delaftale 3-4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg for Egå Renseanlæg og Åby renseanlæg

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50711000
65320000
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg for Marselisborg Renseanlæg og Viby Renseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Beredskabsplan og kompetencer (uden for normal arbejdstid) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal vedlægge en referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år. Tilsvarende opgaver defineres iht. til nedenstående. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Oplysningerne vedlægges ansøgningen:

Referencer vedr. leverancer af tilsvarende opgaver

Til referencerne oplyses:

— Ordregiver og kontaktperson ved denne,

— Tidspunktet for udførelsen af referencen,

— Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

Ordregiver vil prækvalificere 4 virksomheder for hver delaftale. Hvis flere end 4 virksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

Det vægter således højt, hvis man fremvise referencer inden for el-arbejde på vandværker for delaftale 1, referencer inden for pumpestationer for delaftale 2 og referencer fsva. renseanlæg for delaftale 3-4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands kloakpumpestationer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50711000
65320000
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg for Marselisborg Renseanlæg og Viby Renseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Beredskabsplan og kompetencer (uden for normal arbejdstid) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal vedlægge en referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år. Tilsvarende opgaver defineres iht. til nedenstående. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Oplysningerne vedlægges ansøgningen:

Referencer vedr. leverancer af tilsvarende opgaver

Til referencerne oplyses:

— Ordregiver og kontaktperson ved denne,

— Tidspunktet for udførelsen af referencen,

— Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

Ordregiver vil prækvalificere 4 virksomheder for hver delaftale. Hvis flere end 4 virksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

Det vægter således højt, hvis man fremvise referencer inden for el-arbejde på vandværker for delaftale 1, referencer inden for pumpestationer for delaftale 2 og referencer fsva. renseanlæg for delaftale 3-4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands vandværker

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50711000
65320000
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Service af el- og procesinstallationer på Aarhus Vands produktionsanlæg for Marselisborg Renseanlæg og Viby Renseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Beredskabsplan og kompetencer (uden for normal arbejdstid) / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal vedlægge en referenceliste på tilsvarende opgaver, som Ansøger og Ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år. Tilsvarende opgaver defineres iht. til nedenstående. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Oplysningerne vedlægges ansøgningen:

Referencer vedr. leverancer af tilsvarende opgaver

Til referencerne oplyses:

— Ordregiver og kontaktperson ved denne,

— Tidspunktet for udførelsen af referencen,

— Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

Ordregiver vil prækvalificere 4 virksomheder for hver delaftale. Hvis flere end 4 virksomheder opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

Det vægter således højt, hvis man fremvise referencer inden for el-arbejde på vandværker for delaftale 1, referencer inden for pumpestationer for delaftale 2 og referencer fsva. renseanlæg for delaftale 3-4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en autorisation for el-arbejde.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktsvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/03/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2018

Send til en kollega

0.119