23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 134-306377
Offentliggjort
14.07.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Uppsala

Brandsäkerhet – Släckutrustning, skumanläggning och skyltning för brand & säkerhet


Region Uppsala

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Uppsala
232100-0024
Box 602
Uppsala
751 25
Sverige
Kontaktperson: Peter Sahlstedt
E-post: upphandling@regionuppsala.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionuppsala.se/upphandling

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Brandsäkerhet – Släckutrustning, skumanläggning och skyltning för brand & säkerhet

Referensnummer: UPPH2017-0090
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50413200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser service, underhåll och omladdningsåtgärder av släckutrustning samt upprättande och montage av utrymningsplaner och skyltning för brand- och säkerhet till Region Uppsalas verksamhet

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35110000
35111000
35111300
51700000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser service, underhåll och omladdningsåtgärder av släckutrustning samt upprättande och montage av utrymningsplaner och skyltning för brand- och säkerhet till Region Uppsalas verksamhet

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 061-134822
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
AB Upplands Brandservice
556313-5267
Edvard Berlingsgatan 7
Uppsala
754 50
Sverige
E-post: erik.blomberg@ub.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress: http://www.ub.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/07/2018

Send til en kollega

0.12