23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 158-363218
Offentliggjort
18.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mälarenergi Elnät AB

Byte av elmätare inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde


Mälarenergi Elnät AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Mälarenergi Elnät AB
556554-1504
Box 924
Köping
731 29
Sverige
Kontaktperson: Amil Misic
Telefon: +46 21395356
E-post: amil.misic@malarenergi.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malarenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byte av elmätare inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde

Referensnummer: Dnr 2018/10
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
51210000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Målet med upphandlingen är att genomföra byte av Mälarenergi Elnät AB:s samtliga elmätare av kategori 1 och 2 inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde under perioden hösten 2018 – slutet 2023. Det totala antalet elmätare är ca 107 000. Mälarenergi Elnät AB avser att skriva kontrakt med en leverantör för att säkerställa ett effektivt byte genom att minimera antalet kontaktytor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45315100
45317000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mälarenergi Elnäts nätområde i Mälardalen

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Målet med upphandlingen är att genomföra byte av Mälarenergi Elnät AB:s samtliga elmätare av kategori 1 och 2 inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde under perioden hösten 2018 – slutet 2023. Det totala antalet elmätare är ca 107 000. Mälarenergi Elnät AB avser att skriva kontrakt med en leverantör för att säkerställa ett effektivt byte genom att minimera antalet kontaktytor.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option 1: Byte och verifiering, enligt ackreditering i enlighet med Swedac, av kategori 2 mätare.

Option 2: Montage av kategori 2 elmätare i nätstationer förberedda för mätarmontage.

Option 3: Kontroll av servicesäkring vid byte i bostadsrättsföreningar.

Beställaren har rätt att åberopa optioner framtill entreprenadens färdigställandetid.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Upphandlande enhet är Mälarenergi Elnät AB med

Organisationsnummer 556554-1504.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 053-118140
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Byte av elmätare inom Mälarenergi Elnäts koncessionsområde

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/05/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/08/2018

Send til en kollega

0.083