23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 173-391767
Offentliggjort
08.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
28.09.2018

Indlevering af tilbud

Til
18.10.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/91198984.aspx

Udbyder

Boligselskabet Sjælland

Vindere

Valgte deltagere i rammeaftalen

(23.12.2018)
CH BYG A/S
Bækgårdsvej 66
4140 Borup

(23.12.2018)
A&K Service og Vedligehold ApS
Bygaden 2
3400 Hillerød

(23.12.2018)
Snedkermester Jens Højberg
Nellikevej 40B
4060 Kirke Såby

Opdateringer

Rettelse
(04.10.2018)

IV.3.1)
Placering af det tekst, der skal ændres:Sagsnr.
I stedet for:
Læses:
Bilag 1

Tømrer/Snedker udbud område kontor Ringsted


Boligselskabet Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Sjælland
42008419
Sjællandsvænget 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Allan Thomsen
Telefon: +45 30667846
E-mail: aat@bosj.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91198984.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.bosj.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91198984.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91198984.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømrer/Snedker udbud område kontor Ringsted

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45422000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tømrer/Snedker udbud område kontor Ringsted.

Der købes estimerede Pt. for 2 290 000 DKK + moms pr. år i område kontor Ringsted.

Aftaleperioden er 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange 12 måneder. Aftalestart er 1.11.2018.

Rammeaftalen er med 3 aktører.

Tidsplan:

- Afsendelse af EU bekendtgørelse den 7.9.2018,

- Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 28.9.2018,

- Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 8.10.2018,

- Sidste frist for modtagelse af tilbud via mercell.dk den 18.10.2018, kl.10:00,

- Forventet beslutning om leverandørvalg uge 43. 2018,

- Opstart af aftale den 1.11.2018.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 290 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tømrer/Snedker udbud område kontor Ringsted.

Der købes estimerede Pt. for 2 290 000 DKK + moms pr. år i område kontor Ringsted.

Aftaleperioden er 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange 12 måneder. Aftalestart er 1.11.2018.

Rammeaftalen er med 3 aktører.

Tidsplan:

- Afsendelse af EU bekendtgørelse den 7.9.2018,

- Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 28.9.2018,

- Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 8.10.2018,

- Sidste frist for modtagelse af tilbud via mercell.dk den 18.10.2018, kl.10:00,

- Forventet beslutning om leverandørvalg uge 43. 2018,

- Opstart af aftale den 1.11.2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 290 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2018
Slut: 31/10/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Positiv egenkapital, hvert år, de sidste 2 år.

Gyldig erhvervs ansvars forsikring for personskade på 10 000 000 DKK og 10 000 000 DKK for tingskade.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2018

Send til en kollega

0.126