23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 182-412896
Offentliggjort
21.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lolland Varme A/S

Lolland Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Nørreballe og Stokkemarke


Lolland Varme A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Lolland Varme A/S
31151899
Stavangervej 13
Nakskov
4220
Danmark
Kontaktperson: Carsten Skude Larsen
E-mail: csl@lollandforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lolland Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Nørreballe og Stokkemarke

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232140
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Lolland Varme A/S ønsker at forsyne Bandholm/Reersnæs, Nørreballe/Østofte og Stokkemarke med fjernvarme. Varmen til landsbyerne leveres fra Maribo Varmeværk via hovedledninger til Nørreballe, Bandholm og Stokkemarke. I Bandholm/Reersnæs og Nørreballe/Østofte etableres fordelingsledninger og stik til ca. 300 ejendomme. I Stokkemarke tilsluttes til det eksisterende fjernvarmenet.

Dette udbud omfatter hoved-, fordelings- og stikledninger. Entrepriseformen er hovedentreprise omfattende jord- og retableringsarbejder, rørleverance og rørmontage.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Nørreballe, Østofte, Bandholm, Reersnæs samt strækninger fra Maribo til Nørreballe, Nørreballe til Bandholm og Nørreballe til Stokkemarke.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter ca. 15 km hovedledninger i dimension DN 125 til DN 200, ca. 14 km fordelingsledninger og ca. 300 stik i hovedentreprise omfattende jord- og retableringsarbejder, rørmontage og rørleverance.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 099-226965
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Lolland Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Nørreballe og Stokkemarke

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
24/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
MSE Entreprise A/S
36535709
Nørre Alslev
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ticprzlmug

Såfremt ansøgerne har spørgsmål til prækvalifikationsansøgningen, skal disse spørgsmål fremsendes i Ibinder i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der.

Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ESPD. Udbudsbetingelserne indeholder en gennemgang af, hvilke oplysninger, som skal afgives i ESPD'et.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klage over udbud, der ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2018

Send til en kollega

0.115