23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414948
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Transporttjänster Återvinning och Avfall


Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
222000-1487
Nora
Sverige
Kontaktperson: Anneli Ämström
E-post: anneli.amstrom@sbbergslagen.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sbbergslagen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Teknisk verksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transporttjänster Återvinning och Avfall

Referensnummer: SBB2018-418
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90500000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser transporter av olika typer av avfallsfraktioner, som bland annat samlats in på beställarens Återvinningscentraler. För vissa transporter har beställaren inte egna containrar och inte heller mottagare för fraktionen. Dessutom ingår transport av avvattnat slam från de mindre reningsverken inom beställarens verksamhetsområde.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
90510000
90511000
90512000
90513700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE124
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser transporter av olika typer av avfallsfraktioner, som bland annat samlats in på beställarens Återvinningscentraler. För vissa transporter har beställaren inte egna containrar och inte heller mottagare för fraktionen. Dessutom ingår transport av avvattnat slam från de mindre reningsverken inom beställarens verksamhetsområde.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 101-231768
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
NLF Nora-Lindefrakt AB
556089-5665
Box 64
Lindesberg
711 22
Sverige
E-post: ss@noralindefrakt.se
Nuts-kod: SE124
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/09/2018

Send til en kollega

0.095