23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
01.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.11.2018 Kl. 23:55

Addresse
Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Alle 7
2900 Hellerup

Udbyder

Københavns Kommune

Opførelse af gartneri


Københavns Kommune

Opgavebeskrivelse Københavns Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen (herefter betegnet "Bygherre"), ønsker at opføre et nyt, bæredygtigt gartneri på en tidligere jordplads, der er beliggende i Valbyparken. Gartneriet skal erstatte Bygherres nuværende lejede gartnerifaciliteter på Byvej 55 i Hvidovre.

Baggrunden for placeringen i Valbyparken er, at Bygherre har fundet, at der med placeringen opnås en synergieffekt med de mange temahaver, der findes i Valbyparken, således at placeringen kommer til at omfatte et publikumsrettet areal.

Det nuværende gartneri er i dag 3.000 m2 under glas med borde monteret overalt. Gartneriet har automatisk klimastyring og delvist automatisk vanding på bordene.

Det er Bygherres ønske med det nye gartneri, at det bliver tilpasset behovene i den nuværende produktion, herunder at gartneriet skal understøtte, at Bygherre arbejder med en fast lav bemanding. Gartneriet skal desuden være fleksibelt i forhold til forandringer, da Bygherre til enhver tid skal kunne understøtte "Byens
behov".
Annonceret 28. september 2018 18:30:00 CEST
Deadline 9. november 2018 23:55:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45210000
Myndighedstype Kommune
Skønnet kontraktsum 4 000 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> image/png
> image/png
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Totalentreprisekontrakten vil blive tildelt til det tilbud, der er det økonomisk mest
fordelagtige bud, jf. tilbudslovens § 8, stk. 1, nr. 2, således at den tilbudsgiver,
som har flest af de af Bygherres prioriterede tillægs-ydelser med i tilbuddet inden
for en sum af 4 mio. kr. ekskl. moms, tildeles Totalentreprisekontrakten.

Der vil ved tildelingen blive lagt vægt på, hvor mange af de i udbudsbetingelsernes punkt 2.7 nævnte tillægsydelser, der er indeholdt i tilbuddet.
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Simone Reinhardt Nielsen
Telefon +45 52344191
E-mail srn@horten.dk

Ordregiver

Navn Københavns Kommune
Adresse Rådhuset 1
1599 København V
DK
Telefon +45 24995967
E-mail e72s@bif.kk.dk
WWW www.kk.dk

Modtager af tilbud

Navn Horten Advokatpartnerselskab
Adresse for modtagelse af tilbud Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Send til en kollega

0.082