23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-424169
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Valgt firma

(29.09.2018)
GreenHydrogen.dk
6000 Kolding

Kontrakt om tankstation med påfyldningsanlæg og dispenser


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Lasse Stender
E-mail: lasse.stender@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om tankstation med påfyldningsanlæg og dispenser

 

Sagsnr.: 2017-006242
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45223720
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indgåelse af kontrakt om tankstation til påfyldning af brint, inklusive booster og dispenser og servicekontrakt.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223810
45259000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten vedrører et tankanlæg til påfyldning af brint. I tilknytning til Region Nordjyllands anskaffelse af et prototype-brintelektrolyseanlæg til anvendelse i en treårig forsøgsperiode med brintbusser, ønsker regionen at anskaffe et tankanlæg til brug for påfyldning af brint.

Kontrakt om tankanlæg består udover selve tankanlægget tillige af en Idromeccania booster/kompressor, dispenser med fyldepistol og serviceaftale i 3 år. Anlægget leveres i 20 fods container til selvstændig fundering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

FCH JU projekt nr. 633174. Akronym: 3EMOTION

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Indkøbet af tankningsanlægget gennemføres i medfør af Tilbudslovens regler om underhåndsbud (kapitel 4), og ordregiver har forud for indrykningen af nærværende annonce har indhentet 2 separate underhåndsbud.

Anskaffelse af et tankanlæg er overvejende en bygge- og anlægsaktivitet (qua også de angivne CPV-koder), bestående af etablering, fundering og montering af et tankningsanlæg til permanent opstilling og tilhørende civil works. Brinttankningsanlægget adskiller sig bl.a. fra en vareindkøbskontrakt

Ved, at der er tale om opførelsen af komplet tankningsanlæg, og at anlægget i sig selv opfylder en samlet teknisk funktion. Kontrakten inkludere en servicekontrakt på anlægget (tjenesteydelse) på 3 år. Servicekontrakten udgør alene en mindre del af den samlede anlægssum og værdien af servicekontrakten overstiger ikke tærskelværdien for EU-udbud af tjenesteydelser, jf. også udbudslovens § 26, stk. 3, ligesom bygge- og anlægskontrakten og servicekontrakten ikke objektivt kan adskilles, jf. også udbudslovens § 26, stk. 4.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Kontrakt om tankstation med påfyldningsanlæg og dispenser

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
GreenHydrogen.dk
30548701
Kolding
6000
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
Andel: 100 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i punkt V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2018

Send til en kollega

0.12