23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-424298
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.11.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220886&B=NORDKOB

Udbyder

Forsyning Helsingør Affald A/S

Vindere

Indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. klargøring, pakning samt udbringning

(26.03.2019)
PWS Danmark A/S
Skejby Nordlandsvej 305
8200 Aarhus N

Indkøb af poser

(26.03.2019)
ScanLux Fleksible A/S
Hedeager 3
8200 Aarhus N.

Indkøb af beholdere og poser til Forsyning Helsingør Affald A/S


Forsyning Helsingør Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsyning Helsingør Affald A/S
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://fh.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220886&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220886&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af beholdere og poser til Forsyning Helsingør Affald A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44613700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Helsingør Kommune skal i foråret 2019 ændre renovationssystem og derfor udbyder Forsyning Helsingør Affald A/S indkøb af materiel i offentligt EU-udbud. Varekøbet udbydes som 2 selvstændige rammeaftaler, som omfatter følgende:

- Rammeaftale nr. 1: Indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. klargøring, pakning samt udbringning (udbringningsopgaven er inkl. udbringning af madaffaldsspande samt poser og informationsmateriale), ----- Rammeaftale nr. 2: Indkøb af poser (ekskl. udbringning).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. klargøring, pakning samt udbringning

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- Levering af ca. 2 650 stk. 140-240 liter 2-hjulede udelte beholdere,

- Levering af ca. 30 300 stk. 190-240 liter 2-hjulede todelte beholdere,

- Levering af ca. 1 600 stk. 360/370 liter 2/3-hjulede todelte beholdere,

- Levering af ca. 4 600 stk. 400-770 liter udelte 4-hjulede beholdere,

- Klargøring af beholderne inkl. pakning af madaffaldsspande, poser og informationsmateriale,

- Udbringning af beholderne inkl. udbringning af madaffaldsspande, poser og informationsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og rengøring / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Udbringning / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indkøb af poser

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19640000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af ca. 6 400 000 poser pr. år

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Andel af genanvendt plast / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af tryk på posen / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2018
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

De bydende har ikke adgang til åbning af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2018

Send til en kollega

0.115