23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-428897
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://kaai.ajoursystem.dk/tender

Anmodning om deltagelse

Til
31.10.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Plus Bolig

Renovering af 128 boliger - Vegavej 2-76 og Scheelsmindevej 4-182


Plus Bolig

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Plus Bolig - Vegavej/ Scheelsmindevej - Renovering
27422039
Vegavej 2-76/ Scheelsmindevej 4-182
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Betina Schack
Telefon: +45 96314151
E-mail: bs@plusbolig.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://plus-bolig.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://plus-bolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://kaai.ajoursystem.dk/tender
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Plus Bolig - Vegavej 2-76 og Scheelsmindevej 4-182, renovering af 128 boliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211341
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Plusbolig udbyder hermed opgaven med renovering af 128 boliger i en bebyggelse, der består af 10 blokke i 2 etager, beliggende i et grønt fællesområde med parkering mv. Størstedelen af boligerne udformes i forbindelse med renoveringen som tilgængelighedsboliger i et plan. Alle boliger har separat indgang og privat uderum, og boligerne på første sal nås via udvendig trappe.

Opgaven udbydes som et fagentrepriseudbud, i følgende entrepriser:

A) Råhus-, B) Tag og facade-, C) Snedker-, D) Murer-, E) VVS og Ventilation-, F) EL-, og G) Malerentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

A) Råhusentreprise

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

- Jordarbejde, betonfundamenter, støttemure, kældertrapper, kloak, belægning, sokkelaffugter, planterarealer, inventar i terræn.

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Ansøgeren er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager disse bygherreleverancer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén, som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

B) Tag og facadeentreprise

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

-Nedbrydning af trappetårne, facade, tag og indvendig nedbrydning,

- Efterisolering af facader med træskillet, mineraluld og vindspærre,

- Udførelse af ny facade, delvis med opmuring af ny formur og delvis med træbeklædning,

- Lægning af nyt ståltag på fast undertag. Nye altaner og altangange. Stålværn i terræn,

- Alle vinduer og døre inkl. lysninger,

- Byggeplads anstiling og drift.

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Ansøgeren er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager disse bygherreleverancer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom, i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

C) Snedkerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

- Indvendig tømrer / snedkerarbejder inkl. fast inventar,

- Nye lamelparketgulve inkl. fodlister

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Bydende er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager bygherreleveranceydelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom, i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

D) Murerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

- Indvendige murarbejder, fliser, slidlag, pudsrep. mv.

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Ansøgeren er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager disse bygherreleverancer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom, i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E) VVS og ventilationsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

- Alle VVS og ventilationsarbejder.

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Ansøgeren er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager disse bygherreleverancer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom, i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

F) EL-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

- EL-arbejder.

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Ansøgeren er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager disse bygherreleverancer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom, i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

G) Malerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Vegavej nr.2-76 og Scheelsmindevej nr. 4-182, 9200 Aalborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

Entreprisen indeholder:

- Malerarbejde i alle boliger.

Bygherre foretager diverse bygherreleverancer. Ansøgeren er forpligtet til at samarbejde med firmaer, som foretager disse bygherreleverancer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 37
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

1) Ordregiver ønsker at ansøgeren skal dokumentere, at ansøgeren kan stille en garanti/ sikkerhedsstillelse på 15% af den forventede tilbudssum. Dette kan ansøgeren dokumentere ved at udfylde afsnit IV (B) i ESPDén som skal udfyldes af ansøgeren;

2) Ansøgeren skal om muligt ligeledes beskrive og dokumentere erfaringer med gennemførelse af tilsvarende opgaver, indenfor de seneste 5 år. Der må maksimalt vedlægges 3 referencer fra tilsvarende opgaver.

Ordregiveren vil i forbindelse med udvælgelsen positivt vurdere erfaringer for gennemførelsen af tilsvarende opgaver, med udgangspunkt i de vedlagte referencer ift. størrelse, udbudsform og kompleksitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgeren skal aflevere udfyldt ESPD, der udover de obligatoriske oplysninger, om muligt skal indeholde beskrivelse af 3 stk. referencer, som gerne må afleveres separat i pdf. format. Se yderlige oplysninger herom, i ESPD billagene i det samlede udbudsmateriale.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

1) Beskrivelse af virksomhedens firmaoplysninger og kontaktoplysninger for den konkrete ansøgning;

2) Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller ingen mindstekrav til ansøgerens økonomisk og finansielle kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til de krævede oplysninger på den enkelte delkontrakt, vedrørende teknisk og faglige kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller ingen mindstekrav til ansøgerens teknisk og faglige kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om indgivelse af klager findes i håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens §7, stk 1. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort, jf. håndhævelsesloven § 7,

DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 14 / 18. Stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives, og om klagen er indgivet i standstill perioden jf. håndhævelsesloven § 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Send til en kollega

0.129