23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 193-435453
Offentliggjort
07.10.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Spørgsmål

Addresse
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Kontaktperson: Daniel Kristoffersen
E-mail: dak@cowi.com

Udbyder

Høje Taastrup Kommune

Vejbro ved NærHeden


Høje Taastrup Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Høje Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Jackie Lauridsen
E-mail: JackieLa@htk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.htk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Daniel Kristoffersen
E-mail: dak@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://cowi.com

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vejbro ved NærHeden

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45233144
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der henvises til punkt II.2.4 for en beskrivelse af arbejderne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233160
45233200
45233253
45233261
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Høje-Taastrup Kommune planlægger ultimo oktober 2018 at udbyde anlægsarbejderne til en ny kombineret vej- og stibro over eksisterende elektrificeret jernbane. Projektet har overordnet til formål at skabe forbindelse mellem Hedehusene bymidte og det nye boligområde NærHeden, der er under opførelse.

Broen er en skråstagsbro med en overbygning som stålkassedrager med udkragede vinger. Foruden broens praktiske funktion skal den i høj grad også ses som et arkitektonisk varemærke for området.

Skråstagsbroen får en spændvidde på ca. 42 meter og spænder over alle 4 hovedspor og 2 sidespor på Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning – Vestbanen, hvorfor projektet skal gennemføres med et minimum af sporspærringer.

Broens underbygning er i beton ligesom udbuddet også omfatter en stitunnel i beton under den nye vejdæmning. I nord udføres direkte fundering, hvor det bliver nødvendigt at etablere en midlertidig spuns langs banen. Mod syd funderes broen på flere store og dybe stålrør, der udstøbes med armeret beton.

Mod nord tilsluttes vejen Hovedgaden, og der anlægges et nyt signalkryds. Hovedgaden bliver ombygget på en delstrækning for at få plads til svingbaner o. lign. ifm. den nye vej. Mod syd kobles vejen sammen med Skolebakken, der er den nye fordelingsvej igennem NærHeden. I dette kryds forberedes der til et kommende signalanlæg.

Projektet udføres i 2019 og er i høj grad styret af sporspærringer og kørestrømafbrydelser i september 2019, hvor brodækket skal løftes ind i 2 sektioner.

Høje-Taastrup overvejer i forbindelse med udbuddet at anvende følgende egnethedskriterier:

Økonomiske mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årsomsætning på 80 000 000 DKK for de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal mindst have en soliditetsgrad på 15% i det seneste disponible regnskabsår.

Tekniske mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte stålbroer med en samlet længde på minimum 20 meter inden for de seneste 8 år,

- Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte broer over jernbane i drift, der har været underlagt Banedanmarks "Sikkerhedsreglement af 1975" inden for de seneste 8 år,

- Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 2 referencer på udførte løft af brokonstruktioner på minimum 250 ton inden for de seneste 5 år.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/10/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2018

Send til en kollega

0.101