23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-439088
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2018 Kl. 13:00

Udbyder

Himmerland Boligforening

Vindere

Valgte rådgivere

(10.05.2019)
Norconsult-KAAI A/S
Aalborg

(10.05.2019)
C.F. Møller
Aalborg

(10.05.2019)
MOE A/S
Aalborg

(10.05.2019)
COWI A/S
Aalborg

(10.05.2019)
Brix & Kamp A/S
Hjørring

(10.05.2019)
LINK Arkitektur A/S
Århus

Opdateringer

Rettelse
(02.11.2018)

II.2.9
I stedet for:
— De oplyste referencer omhandlende lignende opgaver – med lignende opgaver menes renovering og/eller nybyggeri for almene boligorganisationer. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,
— At få det bedste konkurrencefelt til opgaven således at både arkitekt- og ingeniørvirksomheder samt små og store virksomheder vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget ud fra ansøgers oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet.
Læses:
— De oplyste referencer omhandlende lignende opgaver – med lignende opgaver menes totalrådgivning til renovering og/eller nybyggeri for almene boligorganisationer. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,
— At få det bedste konkurrencefelt til opgaven således at både arkitekt- og ingeniørvirksomheder samt små og store virksomheder vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget ud fra ansøgers oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet.

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand


Himmerland Boligforening

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Michael Knudsen
E-mail: mk@abhim.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.abhim.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://himmerland.ajoursystem.dk/tender
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Himmerland Boligforening udbyder rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeri og renovering af alment boligbyggeri for afdelinger under boligforeningen.

Rammeaftalen indgås på baggrund af ABR 18.

Ydelser under rammeaftalen leveres iht. Fri og Dansk Arks Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 med projektspecifikke tilpasninger, som vil fremgå i forbindelse med miniudbuddet for den konkrete aftale.

Se endvidere pkt. II.2.4.

Yderligere information fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Himmerland Boligforening udbyder rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeri og renovering af alment boligbyggeri for afdelinger under boligforeningen.

Rådgivningen skal hovedsageligt ydes som totalrådgivning, ansøger skal således kunne varetage opgaven som totalrådgiver. Enkelte rene arkitekt- eller ingeniøropgaver forventes ligeledes udbudt under rammeaftalen.

Tildeling af kontrakter under rammeaftalen vil ske ved genåbning af konkurrencen (miniudbud).

Rammeaftalen indgås på baggrund af ABR 18.

Ydelser under rammeaftalen leveres iht. Fri og Dansk Arks Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 med projektspecifikke tilpasninger, som vil fremgå i forbindelse med miniudbuddet for den konkrete aftale.

Rammeaftalen kan frit benyttes af Himmerland Boligforenings afdelinger.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv.

Rammeaftalen påtænkes indgået med 6 totalrådgivere, og der prækvalificeres 12 ansøgere.

Arkitekt og ingeniør skal ansøge om prækvalifikation på baggrund af egne kompetencer inden for hhv. arkitekt- og ingeniørrådgivning. Ved miniudbud af en konkret opgave i totalrådgivning under rammeaftalen vælger rådgiverne på rammeaftalen frit eventuelle underrådgivere.

Yderligere information fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 12
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— De oplyste referencer omhandlende lignende opgaver – med lignende opgaver menes renovering og/eller nybyggeri for almene boligorganisationer. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,

— At få det bedste konkurrencefelt til opgaven således at både arkitekt- og ingeniørvirksomheder samt små og store virksomheder vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget ud fra ansøgers oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2018

Send til en kollega

0.108