23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 196-442620
Offentliggjort
11.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92679461.aspx

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(18.01.2019)
Skifter Lastbil A/S
Lundsbjerg Industrivej 1
6200 Aabenraa

Indkøb af N3 lastbil


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
Ved Fjorden 6
Ringkøbing
6950
Danmark
Kontaktperson: Holger Østergaard
Telefon: +45 99741943
E-mail: holger.ostergaard@rksk.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92679461.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92679461.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92679461.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud lastbil

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34134000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af kontrakt på køb af 1 stk. N3 lastbil (der er indrettet til godsbefordring og har en tilladt totalvægt på mere end 12 000 kg.) inklusive 24 måneders hente/bringe service og fuld serviceaftale på drivlinje og opbygning til Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142100
50114200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Ringkøbing.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af kontrakt på køb af 1 stk. N3 lastbil (der er indrettet til godsbefordring og har en tilladt totalvægt på mere end 12 000 kg.) inklusive 24 måneders hente/bringe service og fuld serviceaftale på drivlinje og opbygning til Ringkøbing-Skjern Kommune. 1 stk. fabriksny lastbil 8 x 4 * 4. Bageste aksel skal være hæv bar og styrbar Boggie, Tridem som skal opbygges til flere formål. Hovedbeskæftigelsen af bilen bliver som vejbil for special vejudstyr. Dette er frontmonteret fræser og kantudlægger med vejkasse.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56, Lov nr. 1564 af 15.12.2015, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 1.6 og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud.

Årligt kørselsbehov på ca. 35 000 km.

Byttebil: I bytte skal tages Volvo FM9 med hejs. Tilhørende Borup kantudlægger: Borup TPBM RBU 2550. Km. Pr. d.d. 441 565 km. Sidste syn 27.11.2017.

Bilag 4, reg. Attest og bilag 6, billeder.

Byttebilen kan besigtiges den 12.10.2018 kl. 08:00-10:00 på adressen: Industriparken 1, 6880 Tarm.

Kontakt Niels Tarpgaard Nielsen på mobil 20343905 eller e-mail: niels.nielsen@rksk.dk

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2018

Send til en kollega

0.104