23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 201-457668
Offentliggjort
18.10.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholm Vatten AB

El- och automationskonsulter Ramavtalsområde 2 - Automations- och styrsystem samt övervakningssystem SCADA


Stockholm Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
106 36
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Mathias Jansson
Telefon: +46 721572751
E-post: mathias.jansson@moresco.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

El- och automationskonsulter Ramavtalsområde 2 - Automations- och styrsystem samt övervakningssystem SCADA

Referensnummer: Dnr:17MB59
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71800000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal för ingenjörstjänster för Ramavtalsområde 2, Automations- och styrsystem samt övervakningssystem SCADA.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71334000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för ingenjörstjänster för Ramavtalsområde 2, Automations- och styrsystem samt övervakningssystem SCADA.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 116-264587
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 7
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Midroc Automation AB
556973-2828
Box 3002
Solna
169 03
Sverige
E-post: magnus.smedman@midroc.se
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 25 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 25 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2018

Send til en kollega

0.1