23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 208-475742
Offentliggjort
27.10.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Vindere

Valgt udbudsfuldmægtig

(27.10.2018)
I/S Nørrebrogade 209
3480 Fredensborg

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution og klargjort til indretning af tandklinik på cirka 3.935 m2 inklusive andel af fællesarealer og adgangsarealer


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Torben Pilgaard
E-mail: c41g@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution og klargjort til indretning af tandklinik på cirka 3 935 m2 inklusive andel af fællesarealer og adgangsarealer.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet vedrører den eksisterende bebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 209, 2200 København N, der i dag består af en bygning i ét (højt) plan med bl.a. 1 cafe og 2 butikker. Ejeren, I/S Nørrebrogade 209, har planer om at bygge 4 nye etager oven på den eksisterende bebyggelse. Københavns Kommune kan erhverve 1. - 3. etage som én samlet ejerlejlighed. Den pågældende ejerlejlighed udgør cirka 2/3 af det samlede projekt, og ejerlejligheden vil efter opførelsen udgøre cirka halvdelen af bygningen.

1 etage leveres som råhus klargjort til, at Københavns Kommune kan indrette etagen til tandklinik.

2 og 3 etage (i varierende størrelser) leveres indrettet som daginstitution.

Da ejerlejligheden indgår som en integreret del af det samlede projekt, er det ikke muligt for Københavns Kommune at erhverve ejerlejligheden ”ubebygget” med henblik på selv at stå for opførelsen. De 3 etagers samlede bruttoareal udgør cirka 3 935 m2 plus terrasseareal.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet vedrører den eksisterende bebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 209, 2200 København N, der i dag består af en bygning i ét (højt) plan med bl.a. 1 cafe og 2 butikker.

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden leveres klargjort til, at Københavns Kommune kan indrette 1. etage til tandklinik, mens 2 og 3 etage leveres indrettet som daginstitution, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejerlejligheden.

Ejeren har planer om at bygge 4 nye etager oven på den eksisterende bebyggelse. Den øverste etage (4 etage) indrettes til boliger. 1 etage leveres som råhus klargjort til, at Københavns Kommune kan indrette etagen til tandklinik. 2 og 3 etage (i varierende størrelser) leveres indrettet som daginstitution. De 3 etagers samlede bruttoareal udgør cirka 3 935 m2 plus terrasseareal.

Københavns Kommune kan erhverve de 3 etager (1 etage - 3 etage) som én samlet ejerlejlighed. Den pågældende ejerlejlighed udgør cirka 2/3 af det samlede projekt, og ejerlejligheden vil efter opførelsen udgøre cirka halvdelen af bygningen.

Da ejerlejligheden indgår som en integreret del af det samlede projekt, er det ikke muligt for Københavns Kommune at erhverve ejerlejligheden ”ubebygget” med henblik på selv at stå for opførelsen. Parterne har aftalt, at alle udbudspligtige ydelser, der berører Københavns Kommunes andel af byggeriet, skal konkurrenceudsættes efter de gældende udbudsretlige regelsæt af I/S Nørrebrogade 209 på vegne af Københavns Kommune. Såfremt en ydelse både vedrører Københavns Kommunes ejerlejligheder (1 til 3 etage) og 4 etage, skal den fulde ydelse udbydes efter det relevante udbudsretlige regelsæt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Projektet vedrører den eksisterende bebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 209, 2200 København N, der i dag består af en bygning i 1 (højt) plan med bl.a. 1 cafe og 2 butikker.

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden leveres klargjort til, at Københavns Kommune kan indrette 1 etage til tandklinik, mens 2 og 3 etage leveres indrettet som daginstitution, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejerlejligheden.

Ejeren har planer om at bygge 4 nye etager oven på den eksisterende bebyggelse. Den øverste etage (4 etage) indrettes til boliger. 1 etage leveres som råhus klargjort til, at Københavns Kommune kan indrette etagen til tandklinik. 2 og 3 etage (i varierende størrelser) leveres indrettet som daginstitution. De 3 etagers samlede bruttoareal udgør cirka 3 935 m2 plus terrasseareal.

Københavns Kommune kan erhverve de 3 etager (tandklinik samt daginstitution) som én samlet ejerlejlighed. Den pågældende ejerlejlighed udgør cirka 2/3 af det samlede projekt, og ejerlejligheden vil efter opførelsen udgøre cirka halvdelen af bygningen.

Da ejerlejligheden indgår som en integreret del af det samlede projekt, er det ikke muligt for Københavns Kommune at erhverve ejerlejligheden ”ubebygget” med henblik på selv at stå for opførelsen. Parterne har aftalt, at alle udbudspligtige ydelser, der berører Københavns Kommunes andel af byggeriet, skal konkurrenceudsættes efter de gældende udbudsretlige regelsæt af I/S Nørrebrogade 209 på vegne af Københavns Kommune. Såfremt en ydelse både vedrører Københavns Kommunes ejerlejligheder (1 til 3 etage) og 4 etage, skal den fulde ydelse udbydes efter det relevante udbudsretlige regelsæt.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
I/S Nørrebrogade 209
CVR nr. 20 86 86 78
Fredensborg
3480
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 120 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2018

Send til en kollega

0.101