23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 209-476627
Offentliggjort
30.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.forsyningen.dk/

Spørgsmål

Addresse
Krüger A/S
Haslegårdsvænget 18
8210 Aarhus V
Kontaktperson: Kim Sundmark
Telefon: +45 21715183
E-mail: ks@kruger.dk

Indlevering af tilbud

Til
03.12.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Frederikshavn Spildevand A/S

Indkøb af fældningskemikalier og polymer


Frederikshavn Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Spildevand A/S
Knivholtvej 15
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Kim Sundmark
E-mail: ks@kruger.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://forsyningen.dk

I.1) Navn og adresser
Hjørring Vandselskab A/S
Åstrupvej 9
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Kim Sundmark
E-mail: ks@kruger.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://hjvand.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.forsyningen.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Krüger A/S
Haslegårdsvænget 18
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Kim Sundmark
Telefon: +45 21715183
E-mail: ks@kruger.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kruger.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt udbud uden prækvalifikation - indkøb af fældningskemikalier og polymer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder ved offentlig udbud uden prækvalifikation 2 rammeaftaler om indkøb og levering af polymer og fældningskemikalier baseret på jern. Ordregivers renseanlæg ligger i Frederikshavn kommune og Hjørring kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 702 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indkøb af fældningskemikalier til ordregivers renseanlæg i forsyningsområdet Frederikshavn og Hjørring.

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24310000
24962000
24300000
24312122
24313122
24313125
24312120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Frederikshavn Renseanlæg, Skagen Renseanlæg, Sæby Renseanlæg, Hjørring Renseanlæg, Lyngby Renseanlæg, Sindal Renseanlæg, Hirtshals Renseanlæg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Varer

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 848 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Indkøb af polymer til ordregivers renseanlæg i forsyningsområdet Frederikshavn og Hjørring

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24958200
24520000
24962000
24300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Frederikshavn Renseanlæg, Skagen Renseanlæg, Sæby Renseanlæg, Hjørring Renseanlæg, Lyngby Renseanlæg, Sindal Renseanlæg, Hirtshals Renseanlæg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Varer

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceorganisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 856 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets art. 57, stk. 1, stk. 2 og stk. 4, er udelukket fra at deltage i udbuddet.

Som dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er udelukket efter udbudsdirektivets art. 57, skal Tilbudsgiver med tilbuddet fremsende erklæring herom, hvilket kan ske ved anvendelse af den som bilag C vedlagte formular.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Reviderede årsregnskaber for de seneste 3 år for danske aktiviteter,

- Kun hovednøgletal ønskes,

- Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring, herunder størrelsen af den aktuelle forsikringsdækning fordelt på person- og formueskade,

- Erklæring om leverandørens omsætning inden for der kontraktområde, kontrakten vedrører, i de seneste 2 regnskabsår.

Såfrem Tilbudsgiver som følge af gyldig grund ikke kan fremlægge dokumentation, kan Tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, jf. udbudsdirektivet art. 60 stk. 3.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Krav om positiv egenkapital i seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Referenceliste med op til 5 referencer for tilsvarende opgaver løst inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb,

- Beskrivelse af, hvilke generelle foranstaltninger, tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Betaling sker månedsvis bagud i forhold til leverancer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Haslegårdsvænget 18, 8210 Aarhus V

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der må ikke være personer tilstede under åbning af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 12 måneder efter, at ordregiveren har indgået rammeaftalen, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2018

Send til en kollega

0.109