23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 217-495419
Offentliggjort
10.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Udbyder

KPC Herning A/S

Opdateringer

Annullering
(11.02.2019)

Annullering
(11.02.2019)

Ungdomsboliger, Vejle


KPC Herning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
KPC Herning A/S
31179742
Dalgasgade 25, 6. sal
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Kasper Jensen
Telefon: +45 22727311
E-mail: kje@kpc.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kpc.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør på vegne offentlig myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentrepriser

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ungdomsboliger, Vejle

 

Sagsnr.: 60160
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af 66 (almene) ungdomsboliger på i alt 3 155 m2 i 2 bygninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Betonelementleverancen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Havneparken 16/ Havnegade 10, 7100 Vejle, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Betonelementleverancen omfatter levering af vægelementer, dækelementer, trappelementer, bjælker og søjler. Der indgår detailprojektering i henhold til BPS A 113 (specificeret i udbudsbrev og beskrivelse).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 75
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 01/08/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Selve elementleverancen - og den tilhørende montering (udbydes i selvstændig entreprise) er generelt planlagt til perioden 19.8. - 1.12.2019.

Udbudsmateriale er tilgængeligt på udbudsportalen; www.rib-software.dk/udbudsportal (sagsnummer TN524939 (A-01, A-02 og A-03).

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Præfabrikerede badekabiner

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Havneparken 16/ Havnegade 10, 7100 Vejle, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering af 66 præfabrikerede badekabinelementer. Der indgår sædvanlig detailprojektering deraf. Montering udbydes på selvstændig entrepriseaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 75
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 01/08/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Selve badelementleverancen - og monterringen - er generelt planlagt til perioden 19.8. - 1.12.2019.

Udbudsmateriale er tilgængeligt på udbudsportalen: www.rib-software.dk/udbudsportal (sagsnummer TN524939 (A-01, A-02 og A-03).

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elementmontagentreprise

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Havneparken 16/ Havnegade 10, 7100 Vejle, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter montage af alle vægelementer, dækelementer, badekabiner (66 stk.), trappeelementer, bjælker og søjler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 75
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 01/08/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Selve elementleverancen - og monterringen er generelt planlagt til perioden 19.8. - 1.12.2019.

Udbudsmateriale er tilgængeligt på udbudsportalen: www.rib-software.dk/udbudsportal (sagsnummer TN524939 (A-01, A-02 og A-03).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Se ESPD, der skal udfyldes.

ESPD:

- ESPD skal udfyldes og underskrives digitalt eller udskrives, udfyldes og underskrives med efterfølgende scanning,

- ESPD skal følgende dele udfyldes; del II, III og VI.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Økonomiske forhold:

- ESPD krav iht. udbudsbekendtgørelsen skal opfyldes,

- Der medsendes ved anmodning om prækvalifikation økonomiske regnskabstal for de seneste 3 år,

- Krav: Minimum egenkapital som angivet i udbudsbrev, Positive årsregnskaber for de seneste 3 år – evt. som revisor eller ledelseserklæring og minimumsomsætning som angivet i udbudsbrev,

— NB: Såfremt senest reviderede regnskab er mere end 6 måneder gammelt, kræves erklæring fra ledelsen om eventuelle væsentlige ændringer.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Teknisk kapacitet:

- Erfaring med tilsvarende byggerier, som er realiseret og afsluttet indenfor de sidste 3 år eller under opførelse i Danmark, med boliger - herunder støttet byggeri eller andet byggeri med krav om udbud.

Anmoder skal indsende relevante referencer på tilsvarende opgaver og byggerier for boliger og boliger som offentligt støttet byggeri eller andet byggeri med krav om udbud.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udkast til entreprisekontrakt er del af udbudsmaterialet.

Entreprisen udføres generelt i henhold til AB 92/ABT 93 samt ABR 89 (sidstnævnte dog kun hvis der udføres detailprojektering).

KPC´s generelle betingelser, hvori er aftalt visse fravigelser af ovenstående.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/03/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmateriale er tilgængelig på www.rib-software.dk/udbudsportalen (nr. TN524939).

Udvælgelseskriterier for prækvalifikation er følgende:

- Erfaring med tilsvarende byggeri. Anmoder skal indsende relevante referencer på tilsvarende opgaver og byggerier, for boliger og boliger som offentligt støttet byggeri eller andet byggeri med krav om udbud.

Vægtning:

Vægtning af tildelingskriterier vil foregå på følgende måde:

1) Pris (75%):

Billigste pris 10 point:

- Op til 3% dyrere end billigste pris 9 point,

- Op til 6% dyrere end billigste pris 8 point,

- Op til 9% dyrere end billigste pris 7 point,

- Op til 12% dyrere end billigste pris 6 point,

- Op til 15% dyrere end billigste pris 5 point,

- Op til 20% dyrere end billigste pris 4 point,

- Op til 30% dyrere end billigste pris 3 point,

- Op til 35% dyrere end billigste pris 2 point,

- Op til 40% dyrere end billigste pris 1 point,

- Over 45% 0 point.

2) Kvalitetssikring (15%):

Skriftlig redegørelse for kvalitetssikring af entreprisen.

For meget tilfredsstillende oplæg 10 point ned til 0 point for meget utilfredsstillende oplæg.

Det oplyses, hvorledes bydende konkret til sagen indretter sin organisation til sikring af kvalitet i ydelserne, herunder bygbarhed.

Ved bedømmelse lægges vægt på en overordnet beskrivelse af, hvorledes bydende vil minimere risiko for fejl og mangler i såvel evt. produktion som montage.

3) Projektorganisation (10%):

Præsentation af tilbudsgivers konkrete bemandingsplan på entreprisen - herunder særligt projekt- og/eller byggelederen, der er den ansvarlige for entreprisen.

For meget tilfredsstillende oplæg 10 point ned til 0 point for meget utilfredsstillende oplæg.

Ved bedømmelse lægges vægt på følgende:

- En bemanding og organisation med klare og relevante kompetencer og ansvarsforhold. Erfaring med tilsvarende byggerier,

- En god kommunikation internt såvel som eksternt i forhold til samarbejde med KPC og øvrige fagentreprenører, evt. ingeniør.

Pointscore på de forskellige kriterier multipliceres med pågældende procentsats og

Sammentælles. Den virksomhed, der herefter har højeste point, vurderes at have det bedste forhold mellem kvalitet og pris.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinje Alle 17
2100 København Ø
2100
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til EU-regler.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2018

Send til en kollega

0.13