23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 222-508265
Offentliggjort
17.11.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Årehus Aktiebolag

Tekniska konsulttjänster


Årehus Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Årehus Aktiebolag
556289-2702
Box 146
Järpen
837 22
Sverige
Kontaktperson: Ingvar Källström
E-post: ingvarkallstrom@gmail.com
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arehus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulttjänster

Referensnummer: 18026
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Årehus AB upphandlar Tekniska konsulttjänster för uppdrag inom

Åre kommun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Årehus AB upphandlar Tekniska konsulttjänster för uppdrag inom

Åre kommun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 204-465539
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Årehus AB avbryter härmed rubricerade upphandling dels på grund av att delar av upphandlingsdokumenten har utformats på ett felaktigt sätt och därmed lämnar utrymme för olika tolkningar, vilket skulle innebära stora svårigheter för att göra en objektiv jämförelse mellan anbuden.

Dels att otydligheten och felaktigheterna vad gäller utvärderingskriterierna också kan komma att göra det svårt att finna det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Årehus kommer nu skyndsamt att upprätta en ny uppsättning upphandlingsdokument och vilka kan komma att utannonseras inom 10 dagar.

Visma annons: https://opic.com/id/afoomhazzg

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Östersund
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/11/2018

Send til en kollega

0.135