23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065414
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Melleruds kommun

Städtjänster- AB Melleruds Bostäder


Melleruds kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Melleruds kommun
212000-1488
Köpmantorget
Mellerud
464 80
Sverige
Telefon: +46 530-18208
E-post: elin.holm@mellerud.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mellerud.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Städtjänster- AB Melleruds Bostäder

Referensnummer: UH-2018-101
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser att för AB Melleruds bostäder skapa ett ramavtal inom städ. Städanvisningar, frekvenser och områden framgår av instruktion städ.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90900000
90911000
90919200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser att för AB Melleruds bostäder skapa ett ramavtal inom städ. Städanvisningar, frekvenser och områden framgår av instruktion städ.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 225-515089
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Städtjänster- AB Melleruds Bostäder

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Dannebacken Service AB
556606-2252
Tingvallavägen 22
Trollhättan
461 32
Sverige
Telefon: +46 72-2539248
E-post: urban@dannebacken.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 632 317.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Box 53197
Göteborg
400 15
Sverige
Telefon: +46 31-7327000
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Fax: +46 31-7117859

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/02/2019

Send til en kollega

0.107