23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-068260
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Göteborgs Hamn AB

Älvsborgshamnen- Breddning av inseglingsränna


Göteborgs Hamn AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Hamn AB
556008-2553
403 38
Göteborg
403 38
Sverige
Kontaktperson: Inköp GHAB
E-post: inkop@portgot.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgshamn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Älvsborgshamnen- Breddning av inseglingsränna

Referensnummer: 174-18020
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45240000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Göteborgs Hamn AB avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan till Älvsborgshamnen, för att där kunna ta emot större och bredare fartyg.

Entreprenaden innefattar muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45111210
45111211
45111214
45241000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Objektet är beläget söder om Älvsborgshamnen i Göteborgs ytterhamn, inom inhägnat område.

Entreprenadområdet framgår av ritningar, se AFB.22

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Göteborgs Hamn AB avser att bredda och fördjupa inseglingsrännan till Älvsborgshamnen, för att där kunna ta emot större och bredare fartyg.

Entreprenaden innefattar muddring och sprängning av berg inom och intill befintlig inseglingsränna samt transportering av massor.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 158-363204
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Hej

Tyvärr har vi det tråkiga uppdraget att meddelat att vi måste avbryta upphandlingen.

Ni som hade kvalificerat er till att lämna anbud har fått lite statusuppdateringar under hand och för er kommer detta inte helt som någon överraskning. Denna information går även till er som inte kvalificerade er för ni har också rätt att få ta del av skälen till vårt beslut. Vi väljer även att informera er som hämtade ut underlaget men aldrig lämnade in någon ansökan.

Skälen till beslutet att avbryta upphandlingen är två.

Det ena är att den miljödom som lämnats (och som ger oss tillstånd att utföra entreprenaden i stort sett såsom vi önskat) har överprövats av Havs- och vattenmyndigheten. Det betyder att vi inte har någon gällande miljödom som ger oss tillstånd att utföra entreprenaden. Det är i dagsläget oklart om de kommer att få så kallad prövningstillstånd och vi vet tyvärr inte heller hur länge det kommer dröja innan vi får besked, men vi bedömer, att eftersom vi fortfarande inte hört något, att det riskerar att dra ut så på tiden att det äventyrar tidsplanen och försvårar möjligheterna att kunna påbörja entreprenaden såsom behövs i höst.

Det andra skälet är att vår kund (terminaloperatören) har fått ändrade planer och nu givit oss slutligt besked om att de inte har behov av breddning av inseglingsrännan till Älvsborgshamnen då de inte kommer att ta emot det antal större och bredare fartyg under nästa år såsom de först planerat för. Det betyder att behovet att utföra denna entreprenad under säsongen 2019-2020 inte längre existerar.

Både vi och terminaloperatören bedömer dock att behovet lär finnas längre fram och med hopp om att vi till slut kommer få den miljödom vi behöver så kommer vi troligen att återkomma med en ny upphandling för en liknande entreprenad. Vi hoppas i så fall att ni är intresserade av att vara med i den upphandlingen då.

Igen – vi beklagar av behöva avbryta upphandlingen och vill tacka för ert intresse och insats.

Passar på att önska trevlig helg!

Visma annons: https://opic.com/id/afcmwsiiyg

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/02/2019

Send til en kollega

0.091