23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-068479
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Sydvatten Aktiebolag

Upphandling upphämtning av prover och provtagning samt analystjänster


Sydvatten Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Sydvatten Aktiebolag
556100-9837
Hyllie Stationstorg 21 6TR
Malmö
215 32
Sverige
Kontaktperson: Christina Hansson
E-post: christina.hansson@sydvatten.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sydvatten.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling upphämtning av prover och provtagning samt analystjänster

Referensnummer: 19/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Sydvatten AB inbjuder härmed till anbudsgivning i rubricerad upphandling. Upphandlingen avser ingående av ramavtal med en leverantör per avtalsområde avseende Sydvattens behov av provtagning och analystjänster under hela avtalsperioden. Avtalsområde 1 avser upphämtning av prover och provtagning. Avtalsområde 2 avser analystjänster.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71600000
71620000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sydvatten AB inbjuder härmed till anbudsgivning i rubricerad upphandling. Upphandlingen avser ingående av ramavtal med en leverantör per avtalsområde avseende Sydvattens behov av provtagning och analystjänster under hela avtalsperioden. Avtalsområde 1 avser upphämtning av prover och provtagning. Avtalsområde 2 avser analystjänster.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 020-044590
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Det finns oklarheter i upphandlingsdokumenten som gör att upphandlingen inte kan genomföras.

Visma annons: https://opic.com/id/afhjzniqha

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/02/2019

Send til en kollega

0.095