23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 055-126437
Offentliggjort
19.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.04.2019 Kl. 16:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Vindere

Delleverance 2 - bygning EG2-EH2-EJ2

(30.12.2019)
Zystm A/S
Lillelundvej 18
7400 Herning

Delleverance 1 - Bygning S

(30.12.2019)
Zystm A/S
Lillelundvej 18
7400 Herning

Opdateringer

Rettelse
(26.03.2019)

II.1.5
I stedet for:
Value excluding VAT: 4 200 000 EUR
Læses:
Value excluding VAT: 4 200 000 DKK

Stinkskabe og LAF-bænke til Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Fase 2


Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark - Sygehus Sønderjylland
DK29190909
Kresten Philipsens Vej 15
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Martin Djørup
Telefon: +45 29490347
E-mail: martin.djorup.dk@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm233821

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Stinkskabe og LAF-bænke til Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Fase 2

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39141500
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering, indregulering og test af stinkskabe og LAF-bænke.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delleverance 1 - Bygning S

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39141500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15

6200 Aabenraa

Bygning S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering, indregulering og test af stinkskabe og LAF-bænke i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 01/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delleverance 2 - bygning EG2-EH2-EJ2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39141500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15

6200 Aabenraa

Bygning EG2-EH2-EJ2

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering, indregulering og test af stinkskabe og LAF-bænke i henhold til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 01/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §137 stk. 1 nævnte frivillige udgivelsesgrunde. Der stilles ikke øvrige krav til egnethed.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

The auction will be performed at https://rib-software.dk/udbudsportal

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/04/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/07/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Voborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsenvej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2019

Send til en kollega

0.078