23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 056-128630
Offentliggjort
20.03.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Markedsundersøgelse (RFI) Trapper og Repos


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Jesper Lohse Ingvardsen
Telefon: +45 72814216
E-mail: fmi-id-slu09@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f192f1c-7517-47f4-a7a3-e7b7bcbd37d0/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f192f1c-7517-47f4-a7a3-e7b7bcbd37d0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Markedsundersøgelse (RFI) Trapper og Repos

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at gennemføre en markedsundersøgelse (RFI) vedr. konstruktions og produktionsarbejde af trapper og repos i 2 forskellige kendte konfigurationer. FMI gennemfører markedsundersøgelsen og det efterfølgende udbud via Ethics udbudsplatformen (www.ethics.dk), hvorfor FMI beder deltagere om, at sende deres besvarelser igennem denne platform.Oprettelse som bruger er gratis. FMI ser gerne, at besvarelser modtages inden d. 12.4.2019, kl. 13:00. Yderligere information kan læses i Markedsunderøgelses dokumentet (RFI).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34951000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå rammeaftale med en leverandør på konstruktions og produktionsarbejde af trapper og repos i 2 forskellige kendte konfigurationer, hhv. trappe/repos enkelt og trappe/repos dobbelt. Trappe/repos skal i størst mulig omfang erstatte FSV tidligere monterede trappe/repos systemer for sikker adgangsvej til FSV containere. Det er muligt, at kommende leverandør enten benytter eksisterende FMI udarbejdet konstruktions materiale eller kommende leverandør selv udarbejder konstruktionerne. Denne beslutning vil FMI træffe efter endt markedsundersøgelse. Yderligere skal rammeaftalen indeholde produktion af trappe/repos systemer.

Derudover skal det være muligt at konstruktionen løbende kan revideres/tilpasses til nye behov, der kan opstå i rammeaftalens løbetid. Dette indbefatter også, når anvendte standarder samt myndighedskrav løbende opdateres.

Efterspurgte ydelser fra kommende Leverandør:

— Produktionsarbejde, evt. ud fra eksisterende tegningsgrundlag,

— Tegnings/konstruktions og designarbejde såfremt eksisterende løsning skal tilpasses,

— Evt. udarbejdelse af manualer, teknisk dossier inkl. risikovurdering m.m,

— Evt. sagkyndig personel til LTS eftersyn,

— Trappe/repos skal kunne leveres malet jf. FSV specifikationer,

— Tilsikre at trappe/repos opfylder seneste gældende udgave af DS/EN ISO 14122-3,

— Tilsikre at konstruktionen som min. opfylder kvaliteten for EN AW 6060-T6,

— Løbende fastsætte og tilbyde priser på pt. ikke kendte (ny udviklede) komponenter.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

FMI gennemfører markedsundersøgelsen og det efterfølgende udbud via Ethics udbudsplatformen (www.ethics.dk), hvorfor FMI beder deltagere om, at sende deres besvarelser igennem denne platform.Oprettelse som bruger er gratis. FMI ser gerne, at besvarelser modtages inden d. 12.4.2019, kl. 13:00. Yderligere information kan læses i Markedsunderøgelses dokumentet (RFI) og bilag hertil.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/03/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2019

Send til en kollega

0.088