23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-184178
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

MKB Fastighets Aktiebolag

Ventilationsservice


MKB Fastighets Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 055-127222)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
MKB Fastighets Aktiebolag
556049-1432
Box 50405
Malmö
202 14
Sverige
Kontaktperson: Marcela Vicencio
E-post: marcela.vicencio@mkbfastighet.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mkbfastighet.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ventilationsservice

Referensnummer: 2019MKB-998
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50710000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Ventilationsservice till MKB Fastigheter AB.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127222

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 18/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 29/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.088