23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-184254
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Falu Energi & Vatten AB

Opdateringer

Annullering
(09.07.2019)

Falun-Bjursås överföringsledningar Etapp 1, Falun - Grycksbo


Falu Energi & Vatten AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Falu Energi & Vatten AB
556509-6731
Box 213
Falun
791 25
Sverige
Telefon: +46 70-7545709
E-post: cane.svekanski@fev.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://fev.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44292
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44292
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Falun-Bjursås överföringsledningar Etapp 1, Falun - Grycksbo

Referensnummer: FEV19/0032
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Objektet är beläget från norra delen av Falu tätort, Norra Järnvägsgatan till sjön Varpan, genom Bergsgården mellan sjön Varpan och sjön Grycken, västra sidan om sjön Grycken i höjd med Bergsgården till nuvarande avloppsreningsverk i Grycksbo.

Pumpstationerna är belägna, i Bergsgården strax norr om Varpans strand på fastigheten Gassarvet 1:1 och i Grycksbo intill nuvarande avloppsreningsverk på fastigheten Stallgården 1:559. Se även nedanstående översiktskarta.

På grund av begränsningar i upphandlingssystemet annonseras denna som ett öppet förfarande men, enligt angivet i handling 09 Administrativa föreskrifter, gäller förhandlat förfarande för denna upphandling.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232000
45231300
45231100
45231110
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Objektet är beläget från norra delen av Falu tätort, Norra Järnvägsgatan till sjön Varpan, genom Bergsgården mellan sjön Varpan och sjön Grycken, västra sidan om sjön Grycken i höjd med Bergsgården till nuvarande avloppsreningsverk i Grycksbo.

Pumpstationerna är belägna, i Bergsgården strax norr om Varpans strand på fastigheten Gassarvet 1:1 och i Grycksbo intill nuvarande avloppsreningsverk på fastigheten Stallgården 1:559. Se även nedanstående översiktskarta.

På grund av begränsningar i upphandlingssystemet annonseras denna som ett öppet förfarande men, enligt angivet i handling 09 Administrativa föreskrifter, gäller förhandlat förfarande för denna upphandling.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/05/2019
Slut: 31/05/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/05/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/07/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Falu Energi & Vatten AB
Falun
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019

Send til en kollega

0.096